SAL7741, Act: V°35.2 (77 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°35.2  
Act
Date: 1447-08-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by Gerry Van Helmont
It(em) hoe wale de voirs(creven) gehuysschen de voirs(creven) goede gegoedt hebben ende gewarendeert/
voe(r) eyghen so es nochtans ond(er)sproken al waert dat men h(ier) naemaels bevonde/
dat d(aer) e(n)nigen tsijs uut ghinge boven eene(n) pe(n)ninc loevensch tsjaers of d(aer) onde(er) [niet] gedragen(de)/
dat zij d(aer)o(m)me metter voirs(creven) waranderscap niet gepraemt en souden werden mer/
oft den tsijs hog(er) gedroege dan eene(n) pe(n)ninc loevensch dan souden zij den coepe(r)/
tghene des meer wa(r)e sculdich sijn af de te doen en(de) oft bevonden worde de voirs(creven)/
goede tsijsgoede sijnde soe sullen zij den selven coepe(r) tsijnre manissen en(de) op sijne(n)/
cost [behoerlike] guedingen d(aer)af doen inden hoff daer dat behoirt en(de) d(aer) mede metter/
voirs(creven) geluften van genoechdoen gestaen cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus