SAL7741, Act: V°66.3-R°67.1 (137 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°66.3-R°67.1  
Act
Date: 1447-10-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-02 by Gerry Van Helmont
It(em) van alsulken gedinge als geweest is voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) tusschen goerde van blakenborgh die beleidt is nade(n) rechte d(er)/
stad van loeven(e) totten haefliken goeden lijsbetten zijnre docht(er) t(er) eenre/
zijden en(de) wout(ere)n schuten ter ande(re) alse van iii ketelen i lavoe(r) iii/
cope(re)n potte i oespot ii ty(n)ne(n) ka(n)nen ii pllatteele iii richt schotele(n)/
vi richt co(m)mekene en(de) 1 richt com welke goede de voirs(creven) wout(er)/
schute hadde doen panden metten meye(r) van halen die [voer schout die hij] (christ)ianen die/
nu d(er) voirs(creven) lijsbetten getruwt heeft eysschen(de) was en(de) die de selve (christ)iaen/
wilen henricken zijnen [des voirs(creven) wouters] vad(er) geloeft hadde met scepen(en) brieven(e) van hale(n)/
d(air)af de voirs(creven) wout(er) tvo(n)nis genomen hadde hoepende mids dien en(de) alrehande(n)/
and(ere)n reden(en) die hij d(air)toe dede seggen dat hem de voirs(creven) goeden bliven soude(n)/
om zijn schout d(air)aen te v(er)reycken d(air)af de voirs(creven) beleidden de contrarie hielt/
hoepen(de) want hij beleidt wa(r)e totten haefliken goeden der voirs(creven) zijnre docht(er)/
voe(r) dat zij metten voirs(creven) (christ)iane vergad(er)de en(de) in horren weduwen stoele/
die de voirs(creven) goede met meer and(ere)n alsdoen houdende was en(de) dair inne/
wa(re) bleven sittende na de doot van horren voirman en(de) de voirs(creven) wout(er)/
niet en boet te bewisen dat de voirs(creven) pande den voirs(creven) (christ)iane yet/
toebehoirden en(de) mids meer and(ere)n reden(en) die hij d(air)toe dede seggen dat/
hem en(de) zijnen beleide de voirs(creven) goede volgen souden en(de) hadde hij des/
voirsc(reven) (christ)iaens goeden yet te volgen dat hij dat dade metten rechte
//
hevet tvo(n)nis d(er) scepen(en) van loeven(e) gewijst dat den voirs(creven)/
goerde en(de) zijnen beleide de voirs(creven) zijnre docht(er) goede volgen/
selen en(de) heeft de voirs(creven) wout(er) yet te volgen op des voirs(creven) (christ)iaens/
goede dat hij dat doen magh metten rechte cor(am) py(n)nock/
abs(oloens) py(n)nock willem(air) hortbeke oct(obris) iii
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus