SAL7741, Act: V°68.2 (141 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°68.2  
Act
Date: 1447-10-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-02 by Gerry Van Helmont
It(em) meester henrick berwouts meester in arten heeft geloeft h(ere)n henricke/
hubrechts ende h(ere)n woute(re)n voer tfeken? canonicken regulier sgodshuys van/
everbode ende diericken de molde(re) oft den eenen van hen breng(er) des briefs/
alse vanden houwe vanden bossche des voirs(creven) godshuys gelegen tauweyns aen/
hoe(re)n hof ald(aer) gelijcment gewoenlijc es te houwen bynnen zijnen grechten/
tachtentich gulden clinckarde der mu(n)ten sh(er)togen (et)c(etera) xiiii stuv(er)s der mu(n)ten/
voirs(creven) voe(r) elcken clinckart gereekent te sente remeysmisse naestcomen(de)/
te betalen alse vervolghde schout Met alsulker vorwerden ende condicien/
dat hij thout vanden voirs(creven) bossche sal doen houwen ten behoerlijken tijde/
en(de) al geruymt hebben ten uutgange der maent van meye naestcomen(de)/
en(de) dat hij opten voirs(creven) bosch sal laten staen hondert opgaende eycken planten/
alsomen op bossche die gewoenlijc es te laten ende hier voe(r) sijn borgen als/
principale sculde(re)n servaes uuten lyemi(n)gen jan van meerbeke woenen(de) inde/
steenstrate te loeven(e) en(de) arnt van meerbeke sijn soen p(ri)m[(us)] wynge hortbeke/
oct(obris) ix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus