SAL7741, Act: V°69.3 (147 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°69.3  
Act
Date: 1447-10-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-02 by Gerry Van Helmont
Van janne van cutseghem/
Nae dien dat jan van kudsegem te pyercke in trecht ald(air) beclaeght hadde/
janne vande(n) bossche poirt(er) te loeven(e) voir xxxii stuv(er)s die de voirs(creven) ja(n) va(n)/
kudsegem den voirs(creven) poirte(r) eyschende is uut ocsuyn van zek(ere)n stroo en(de) de/
voirs(creven) va(n) kudsegem om dat de voirs(creven) poirte(r) voirs(creven) voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) dair hij behoude beg(er)de te rechte te staen verwarf en(de) haelde eene(n)/
stadbrief van loeven(e) versueckende den voirs(creven) poirte(r) dat hij hem van/
zijnre voirs(creven) schout contenteerde of dat hij quame tot eenen zek(ere)n dage/
tot heden verstreken zijnde te loeven(e) voir meye(r) en(de) scepen(en) om d(air)af/
behoirlic rechts te plege(n) Ten welken dage de voirs(creven) onse poirte(r) den/
voirs(creven) van kudseghem hem v(er)beiden(de) en(de) voirt eysschen(de) niet comen en is So/
hebben de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nis/
waer de voirs(creven) poirte(r) niet en q(ua)me en q ten opstaen smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
va(n) loeven(e) dat de voirs(creven) ja(n) va(n) kudsege(m) zijn voirs(creven) schout met rechte v(er)volge(n)/
magh t(er) plaetsen d(air) hij bego(n)nen hadde eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus