SAL7741, Act: V°74.1 (157 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°74.1  
Act
Date: 1447-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-10 by Gerry Van Helmont
It(em) daniel voet es comen voe(r) scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft aldair gekent h(er) henr(icke)/
van hellegate jacoppe zijnen brued(er) ende henrick(e) van puddegem naturlic die/
tegen hem als geleidt totten goeden henrix van puddeghem vader des voirs(creven)/
henrix in recht staen als van zek(ere)n goeden inden rechte gelesen zijnde/
die wa(r)en des wa(r)en des voirs(creven) henrix svad(er)s dat de voirs(creven) henrick de vader/
en(de) sijn wijf de selve goede dair tgedinge om es hadden en(de) besaten als/
hoe(r) p(ro)pe(r) goede en(de) erve ten tijden als voirs(creven) beleit dair zij de voirs(creven) iii/
p(er)sone mede dingen gedaen wairt dwelc hij in des(er) manie(re)n gekent/
heeft te dien eynde dat zijn wed(er)p(ar)tie gheene(n) cost en dorven doen om/
dat inden rechte te thoene(n) inden thoeniss(en) dair zij [op heden] toe gewijst zijn en(de)/
dach [af] hebben van en dijsdage in viii dagen te mistide naestcomen(de)/
ov(er)geven(de) tselve kenne(n) ind(er) selv(er) weerden te zijn en(de) te staen of inde(n)/
rechte met goeden ma(n)nen getuyght wa(r)e cor(am) wynge hortbeke oct(obris) xix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus