SAL7742, Act: R°289.2 (577 of 606)
Search Act
previous | next
Act R°289.2  
Act
Date: 1449-06-09

Transcription

2015-03-02 by xavier delacourt
Item vranck straesborchs en(de) jan du(n)nepep(er) sijn comen voe(r) scepen(en) van /
kerkem h(ier) na gemnoe(m)pt en(de) hebben geloeft janne go(n)nyngen en(de) yden zine(n) /
wive alse voe(r) dafleggen van enen sacke corens pachts van kerckem /
en(de) mate van thienen vanden drie sacken corens erflic pacht en(de) /
mate voirscr(even) dair op zij vanden voirs(creven) janne go(n)nyngen en(de) yden zijne(n) /
wive over genomen hebben zeke(re) erve gelegen te kerckem d(air)af de /
guedinge brieve op twee sacken erflic gemaect zijn opten dach van /
heden xviii [guld(en)] pet(er)s en(de) enen sack corens voirscr(even) te betalen ende /
te thienen te leve(re)n van ons(er) liev(er) vrouwen dage nativitas naestcomen(de) /
over een jair alse vervolghde schout by also dat den voirs(creven) vrancken en(de) /
ja(n)ne d(air)aen afcorten sal alsulke pontgelt als zij vanden voirs(creven) mudde coe(re)ns /
betaelt hebben den rentmeest(er) van thienen En(de) h(ier) voe(r) zijn borgen des /
voirs(creven) sculde(re)n gheert roecx en(de) lodewijck de rademake(re) van bynckem de /
welke [zij] geloeft hebben hier af schadeloes tontheffen H(ier) ov(er) wae(re)n willem /
b(er)telmeeus en(de) s(er)vaes vanden zaffle scepen(en) van kerckem die dit voe(r) /
scepen(en) van loeven getuycht hebben geschiet zijnde als voirs(creven) is bidden(de) /
(et)c(etera) quod fac(iunt) lomb(ar)t dormale junii ix /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-03-11 by Jos Jonckheer