SAL7742, Act: V°64.4 (128 of 606)
Search Act
previous | next
Act V°64.4  
Act
Date: 1448-09-13

Transcription

2014-01-06 by xavier delacourt
It(em) hoe wale de voirs(creven) p(er)sone vanden voirs(creven) goeden aldus simpelijc waerscap geloeft /
hebben so es nochtans de meyni(n)ge waert dat de selve p(er)sone oft hoe(re) naeco /
melingen hen e(n)nichs rechts totten voirs(creven) goeden vermeten wouden dat hem de /
voirs(creven) philippus en(de) sijn naecomeli(n)ge metter voirs(creven) waerscap alsdan behelpen /
souden moegen op den ghenen van wiems wegen den voirs(creven) philipse stoot ge /
maect wordde en(de) and(er)s niet sond(er) argelist eisd(em) /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-07-29 by Inge Moris