SAL7743, Act: V°2.3 (1 of 440)
previous | next
(only transcribed acts)
Act V°2.3  
Act
Date: 1449-06-23

Transcription

2016-01-14 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) peter heeft geloeft so waermen h(ier) naemaels/
bevyndt dat de voirs(creven) goede en(de) ond(er)pande niet wael werdt/
en sijn opten dach van heden thien rijd(er)s erflijc boven den/
co(m)mer d(aer)op zij ind(er) voirs(creven) guedinge(n) gewarandeert sijn daer/
voe(r) uutgaende dat hij dan dat gebreck sal voldoen met ande(re)n/
goeden en(de) ond(er)pande te die tieldonck oft d(aer)omtrent gelegen/
die hij voe(r) de voirs(creven) lijfrenten den voirs(creven) jacoppe(n) en(de) jouffr(ouwe)/
joha(n)nen gehuysschen souden setten en(de) veroblige(re)n sond(er) der selv(er)/
gehuysschen cost eisd(em)
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2016-02-02 by Chris Picard