SAL7743, Act: R°177.4 (243 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°177.4  
Act
Date: 1450-01-29

Transcription

2015-09-30 by René Laes
Van gheerde vanden velde van becke(n)voert/
en(de) gheerden sijne(n) natuerlijken sone/
It(em) yweyn rampart woenende te beckenvoert in teg(enwordicheit) des burg(er)meest(er)s/
en(de) der scepen(en) van loeven(en) h(ier) onder genoempt gestaen heeft geloeft op/
sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op peysbreke en(de) vredebreke te sijne dat hij om/
egheenrehande saken wille die geschiet moegen sijn tusschen hem in/
deen zijde en(de) gheerde vanden velde oec van beckenvoert en(de) gheerde vande(n)/
velde natuerlijc sone des selfs gheerts in dande(re) den selven gheerde ende/
gheerde ne(m)m(er)meer wangonst hatye noch vyantscap doen noch dragen en/
sal hen crencken noch hynde(re)n aen lijf noch aen goede daghen noch moeyen/
buyten lants by hem selven noch by nyeman(ne) and(er)s bekennen(de) (et)c(etera) cor(am)/
lynte(re) burg(imagistr)[o] abs(oloens) ov(er)wynghe ja(nuarii) ulti(m)a xxix willem(air) hazenb(er)ge ja(nuarii) xxix/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-07-01 by Jos Jonckheer