SAL7743, Act: V°187.4 (260 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°187.4  
Act
Date: 1450-02-07

Transcription

2019-08-22 by Dirk Symons
It(em) jan kem(er)linck zoen wilen jans heeft mechtich gemaect/
gielisen hanckart teysschen tontfangen en(de) tanhoe(re)n alsulke(n)/
rekeni(n)ge als h(er) claes van lobbele den voirs(creven) janne sculdich/
es en(de) geloeft heeft te doen vanden goeden en(de) renten des/
voirs(creven) jans d(aer)aff [hij] alrehande bewynt en(de) ontfang heeft gehadt/
de selve rekeni(n)ge te wed(er)leggen te laten passeren quita(n)cie/
te gheven en(de) alrehande ande(re) zaken dair inne te vorde(re)n/
inden rechte en(de) d(air) buyten die de voirs(creven) jan doen zoude/
en(de) mochte oft hij tegewoirdich ware geloven(de) vast/
te houden (et)c(etera) cor(am) rijcke burg(i)m(a)g(ist)ro substi(tu)[to] et lynthe(re)/
burgim(a)g(ist)ro fe(bruarii) vii
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-07-01 by Jos Jonckheer