SAL7744, Act: R°202.2-R°203.1 (385 of 573)
Search Act
previous | next
Act R°202.2-R°203.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by Sarah Macquoy
Item jacob vander straten van stertbeke in teg(enwordicheit) heeft/
genomen en(de) bekynt dat hij genomen heeft van henr(icke)/
vand(er) bruggen geheten metten gelde thof des selfs/
henrix gelegen te leefdale opten weeversberch mette(n)/
huisen hoven wynnen(de) landen en(de) iiii beemden te leefdale/
gelegen en(de) (½) boend(er) beemts gelegen tsent aechten rode/
en(de) ande(re)n zijnen toebeh(oirten) Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n langh deen na dand(er) sond(er) middel volgende/
Elx jaers dae(re)n bynnen te weten de voirs(creven) wynnen(de) la(n)de/
om de helicht vanden vruchten jairlix d(aer)op wassende en(de)/
als de selve vruchten gevelt en(de) gebonden zijn zelen so/
sal de voirs(creven) wynne henrix helicht in zijne schue(re)/
staende bijd(er) voirs(creven) woeni(n)gen en(de) dat sal de voirs(creven) he(n)ric/
jairlix doen dersschen op zijnen cost en(de) gedorschen/
zijnde sal de voirs(creven) wynne tcoren en(de) vruchten d(aer)aff/
comende henr(icke) te loeven tot zijnre woeni(n)gen vue(re)n/
En(de) d(aer) voe(r) sal hij d(aer)af hebben tstroe en(de) caf Ende de/
voirs(creven) beemde en(de) eeusselen elx jairs den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde voe(r) en(de) om xvi grijpen te xv pl(a)c(ken) tstucke/
gereekent alle jare sente m(er)tensmisse inden wint(er)/
te betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
alse vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wynne laten/
den raesborne beemt en(de) den pralen beemt voirg(eruert)/
wael bevreedt gelijc hij die vynt It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wynnen en(de) werven gelijc/
reengenoten boven en(de) beneden en(de) laten te zijnen/
afsceiden de brake bedreven op i voe(r) de storte op/
een vore en(de) den derden aert besaeyt met wynt(er)corne/
op iiii getidege voren It(em) en sal de voirs(creven) wynne/
/ gheen and(er) land moegen wynnen noch v(er)pachten/
sond(er) svoirs(creven) henricks consent It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
zo wa(n)neer d(aer) men dair dect leve(re)n den walm en(de)/
teenroeden en(de) den wercklieden den montcost geven/
en(de) henrick de dachhue(re)n It(em) sal de selve wynne houde(n)/
de wande vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)wart in goeden/
state op zijnen cost It(em) sal de voirs(creven) henr(ic) te he(m)w(er)ts/
behouden tzijnen p(ro)uffite den bog(ar)t metten oefte/
d(aer)op wassende neven henrix schue(re) gelegen Ende/
dand(er) bogarde en(de) alle doeft d(aer) al o(m)me wassende/
selen de voirs(creven) henric en(de) de wyn half en(de) half deyle(n)/
en(de) dat te gelijken coste ter eerden doen en(de) dan sal/
de wynne henr(icke) zijn helicht te loeven vue(re)n It(em) sal/
de wynne den cost geven en(de) henr(ic) de dachue(re)n den/
wercklieden als d(aer) e(n)nige scaveyen of grebben te/
vullen of te maken zijn It(em) de voirs(creven) henr(ic) sal den/
voirs(creven) wynne doen bynnen den iersten jae(re) c scape/
de welke hij houden sal en(de) deilen gelijc ald(aer) en(de) d(aer) omtr(ent)/
gewoenlijc es En(de) desgelijx sal de selve wynne houde(n)/
alle de thiende la(m)me(re) comende vand(er) thienden die/
henric te leefdale tegen den abdt van haffligem/
verpacht heeft By also wart dat den selven wy(n)ne/
geliefde de selve scape niet meer te houden so sal/
hij henr(icke) dat voe(r) tscheiden een jaer te voe(re)n kundigen/
En(de) de vruchten van greyne comende vand(er) voirs(creven) thiende(n)/
sal de voirs(creven) wynne in henrix schue(re) ald(aer) vue(re)n en(de)/
die gedorschen zijnde sal de selve wyn henr(icke) tgreyn/
te loeven tsijnen huis vue(re)n op zijne(n) cost mair dan/
sal hij zijn theeringe voir hem en(de) zijn p(er)de te henrix/
hebben En(de) hier voe(r) sal de selve wynne hebben/
tcaf en(de) tstroe d(aer)af comende en(de) alle thiende vlas/
en(de) thiende rapen It(em) sal de selve wyn alle jae(re)/
moegen [be]saeyen tot zijnen verdoene (½) boend(er) rapen/
en(de) i halst(er) lijsaets en(de) d(aer)af sal henr(ic) hebben alle/
jae(re) ii hals(ter) rapen It(em) alle de verdroeghde bome/
sal de voirs(creven) wyn hebben en(de) voe(r) elken wed(er) setten/
/ twee poten vanden selven aerde en(de) moegen houwen en(de)/
truncken zijn beerhout ter mynst(er) schaden op de voirs(creven) goede/
Item selen de voirs(creven) wyn en(de) henrick moegen sceyden ten/
halven tide bij alsoe dat de ghene die sceyden wilt dat/
den eenen ande(re)n een jaer te voe(re)n sal laten weten/
It(em) de porte metten woenhuise en(de) metten duyfhuise/
boven sal henric behouden En(de) sal de voirs(creven) wynne/
ten lesten halfm(er)te vanden voirs(creven) xii jae(re)n de messie/
bloot laten en(de) dmest op tvoirs(creven) land gevuert Ende/
alle dese vorwerden geluften en(de) condicien boven bescr(even)/
hebben geloeft de voirs(creven) henrick en(de) de wynne malcand(ere)n/
vast en(de) gestentich te houden en(de) te voldoen tallen tiden/
en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) verschijnen selen en(de) telken/
t(er)mijne alse vervolghde schout Hier ov(er) wae(re)n vynck/
prijke(re) febr(uarii) pe(nulti)[ma]
ContributorsSabrina Keyaerts , kristiaan magnus , Dieter Peeters , Agata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts