SAL7744, Act: V°1.3 (1 of 573)
Search Act
previous | next
Act V°1.3  
Act

Transcription

2015-02-15 by Sarah Macquoy
Item desen brief es bekent te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) pet(er) hem d(aer)mede/
sal moegen behelpen dat hem peyslijc volgen en(de) bliven moegen alsulken/
goede het zij have of erve alse hij selve gecocht en(de) v(er)cregen heeft of namaels/
copen of v(er)crigen sal sond(er) die yet te dorven inbringen om zijn recht ende/
gedeelte te hebben inde goede die na zijnen vad(er) en(de) moed(er) bliven selen/
eisdem/
ContributorsSabrina Keyaerts , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-01-03 by Sabrina Keyaerts