SAL7744, Act: V°222.5 (425 of 573)
Search Act
previous | next
Act V°222.5  
Act

Transcription

2019-10-05 by Sarah Macquoy
It(em) de voirs(creven) jan mo(m)mart en(de) odilie gehuysschen hebben/
geloeft den voirs(creven) janne motte tot sijnre manissen te/
goeden en(de) te erven voe(r) hoff en(de) he(re) in behoirlijk(er) manie(re)n/
in een huys en(de) hof met sijne(n) toebeh(oirten) houden(de) drie/
dachmael luttel myn oft meer gelegen tev(er)sb(er)ge tussche(n)/
de goede des joncke(re)n van monthenaken en(de) de goede/
gielijs wijlen vanden oudevoirden Et t(antu)m Ende de vande(n)/
selve(n) goeden gelove(n) genoech te doen ende die warande(re)n/
op de weerde van xxviii stuv(er)s erf tsijs t(ermin)is tamq(uam) p(ro)[ut]/
Ende de selve vorw(er)de guedinge sal geschien op de/
de manie(re) de condicie bove(n) bescr(even) begrijpt te weten/
in vesticheide(n) vand(er) voirs(creven) pechtingen (et)c(etera) cor(am) eisd(em)/
ContributorsSabrina Keyaerts , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts