SAL7745, Act: R°2.3-V°2.1 (1 of 380)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°2.3-V°2.1  
Act
Date: 1451-06-25

Transcription

2013-04-30 by Claire Dejaeger
Van m(ijn) vrouwen pynnocs en(de) den gebrued(er)s van nethene(n)/
Item navolgende der uutspraken van segge(re)n ende ande(re)n handeli(n)gen/
geschiet tusschen vrouwe marien van cortenbach weduwe/
h(er) lodewijx wilen pynnoc ridd(er)s in deen zijde en(de) janne ende/
woute(re)n van nethenen gebruede(re)n t(er) ande(re) so es comen/
voe(r) scepen(en) van loeve(n) de voirs(creven) vrouwe marie ende heeft aldair voert ... ...ghen i kiste dair inne dat wae(re)n/
also zij seyde de brieve vanden stockgoeden dair op duutsp(ra)ke/
gedaen es ende i ande(re) laye van lede(re) dair inne wae(re)n/
alsoe zij zeyde de brieve vanden tsij vercregen(en) tsijs goeden/
dede voerts bringen i ov(er)decten vergulden(en) croes biedende/
in p(rese)ncien vanden voirs(creven) gebruede(re)n hoe(re)n eed behoirliken te/
doen van niet meer brieve te hebben of te weten etc(etera) den/
voirs(creven) stockgoeden of vercregen(en) tsijsgoeden aengaende ende/
voerts dat zij niet meer vliegenderfs en heeft noch en weet etc(etera)/
dan zij voirtiden hen voirtbracht en(de) gecleert heeft ten/
ware den voirs(creven) croes of hij vliegende erve ware/
den bracht [welken] zij alhier bracht heeft ende gestelt metten/
voirs(creven) brieven totten rechte tot des(er) heeft de voirscr(even)/
vrouwe marie hoe(r) gep(rese)nteert bereet of de voirs(creven) ghe/
bruede(re)n bewijsden e(n)nige meer vercregene tsijs goeden/
dan d(aer)op de voirs(creven) brieve spraken hen d(aer)af vesticht te doen/
nae uutwisen d(er) uutspraken met welken p(rese)ntacien zij
//
meynde al wart dat de gebruede(re)n die niet en wilden/
ae(n)nemen hoe(r) gequeten te hebben en(de) voldaen navolgen(de)/
der uutspraken alse vanden voirs(creven) pu(n)ten welke p(rese)ntacien/
de voirs(creven) gebruede(re)n niet aen en namen noch en/
wouden ae(n)nemen want de voirs(creven) vrouwe marie alsoe/
zij zeiden niet genoech en p(rese)nteerden besund(er) [oic] om dat/
heden was also zij seyden den lesten dach vanden tide/
dae(re)n bynnen mijn vrouwe de voirs(creven) pu(n)ten voldaen/
soude hebben ende alsoe en consten zij mids cortheide(n)/
des tijts vanden ande(re)n v(er)cregen(en) tsijs goeden die dair/
wesen moegen egheene bewijseniss(e) gedoen en(de) meynden/
d(aer)om dat zij dach souden hebben om hen te beraden en(de)/
tantwerden mids welken dese zake es aldus bliven/
staende ende geleeght int onthouden van scepen(en) om/
elken namaels te moegen dienen alsoe verre dat/
behoe(re)n sal cor(am) lyemi(n)gen wynghe colene in vigilia/
b(ea)ti joh(ann)is baptiste post nonam
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-04-19 by Inge Moris