SAL7745, Act: R°165.1 (279 of 515)
Search Act
previous | next
Act R°165.1  
Act
Date: 1452-01-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-01 by Claire Dejaeger
Vanden kerckmeest(er)s van hakendovel/
en(de) janne en(de) lyebrechte van houthem/
Item vand(er) zaken geport voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven tuschen/
goerde schoemans en(de) gheerde de briede(r) als kerckmeest(er)s d(er) kercken/
van hakendovel in deen zijde en(de) janne en(de) lyebrechte van houthe(m)/
gebruede(re)n in dande(r) Aldaer de voirs(creven) gebruede(re)n deden lesen/
zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(aer)mede h(er) yweyn wilen van/
houthem ridde(r) hoe(r) vader gegoedt was int jair xiiii[c] xxxii/
junii xxi in xxiiii guill(el)m(us) schilden erflic op zeke(re) goede/
philips wilen van madeghem te weten opt hof va(n) eleshe(m)/
met zijnre toebeh(oirten) tot eleshem gelegen It(em) opte beemde/
geheten de cruysbeemde gelegen te hakendovel Deden/
voirt lesen de leveringhe d(aer)mede hen voe(r) tgebreck vand(en)/
voirs(creven) renten en(de) van zeke(re)n ande(re)n renten jong(er) gecregen die/
zij opte voirs(creven) goede oic hebben de selve goede met/
meye(r) en(de) scpenen(en) van loeven gelevert en(de) in handen gestelt/
zijn welc leveringe geschiedde xxiii dage in april a(nn)[o] l/
in welke leveringhe en(de) scepen(en) brieven de selve gebruede(re)n/
yeschen gehouden te werden D(aer)op de voirs(creven) kerckmeest(er)s/
na dat zij verantwerdt hadden [dat] den voirs(creven) gebruede(re)n van des(er)/
saken tegen hen te [met] eene(n) gedinghe trecht te nemen gestaen/
souden hoewail de selve kerckmeest(er)s gheen p(ro)curacie en/
hadden Deden lesen zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(aer)mede/
de kercke van hakendovel op zeke(re) lasten [van dienste] hadden opte voirs(creven)/
cruysbeemde xxix rijnsch(en) gulden(en) erflic en(de) de leveri(n)ge/
d(aer)mede hen de selve beemde bij meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n)/
gelevert wae(re)n Welcke scepen(en) brieve jong(er) wae(re)n dan de/
scepen(en) brieven d(er) voirs(creven) gebruede(re)n en(de) oic hue(r) leveringhe/
dan de leveringhe d(er) selv(er) gebruede(re)n mair v(er)sochten/
en(de) hoepten d(aer)inne voe(r) de voirs(creven) gebruede(re)n gehouden te/
werden mids eenre quita(n)cien die de voirs(creven) wilen h(er)/
yweyn gegeven hadde d(er) voirs(creven) kercken vanden voirs(creven) rente(n)/
uut eene(n) beleide d(aer)mede hij geleidt was tot den goede(n)/
joffr(ouwe) agneesen weduwe pet(er)s wilen heyme die na/
maels getruwt hadde den voirs(creven) philipse welcke/
quita(n)cie zij deden inden rechte lesen Hevet tvo(n)niss(e)/
d(er) scepen(en) van loeven t(er) maniss(e) smeyers gewijst datme(n)/
de voirs(creven) gebruede(re)n houden soude in hue(re)r leveringen/
vanden renten d(aer)af de brieve voe(r) hen in rechte/
gelesen wae(re)n en(de) hadden de kerckmeest(er)s yet te volgen/
dat zij dat daden metten rechte cor(am) om(n)ib(us) scabinis/
ex(cep)[to] lyemi(n)gen ja(nuarii) xxvii
ContributorsClaire Dejaeger
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-31 by Inge Moris