SAL7745, Act: R°225.3 (401 of 515)
Search Act
previous | next
Act R°225.3  
Act
Date: 1452-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-08 by Claire Dejaeger
It(em) want h(er) conrart voirs(creven) and(er)wijle zeker vorw(er)den aengegaen es/
met henricke capelleman ende gheerde goedens van zeke(re)n tsijsgulden(en)/
die zij den voirs(creven) h(ere)n conrarde sculdich wae(re)n van zeke(re)n [hoe(re)n] goeden gelege(n)/
te campenhout ter plaetsen geheeten wylderbosch Te weten de voirs(creven)/
henrick van drie en(de) een half boende(re)n erfs van elken boende(r) eene(n)/
tsijsgulden(en) en(de) een vierdendeel en(de) de voirs(creven) gheert goedens van and(er)halven/
boender lants nae die gelande dat de voirs(creven) henrick betalen sal soude/
voe(r) elken gulden(en) tsestich en(de) een half pl(a)c(ken) brabants payments en(de) de/
voirs(creven) gheert voe(r) tgeheel van sijnre portien en(de) tsijse twee blau/
cronen xl pl(a)c(ken) payments voirs(creven) voe(r) de crone gereekent By also/
oft [dat] de selve p(er)sone hem zeke(re) vestich(eit) van toepande setten souden/
gelijc de selve vorw(er)den dat inhebben moegen daeraf de vestich(eit)/
van gheend(er) zijden alnoch geschiet en es
Ende de voirs(creven) h(er) conrart/
de voirs(creven) renten nemmermeer ande(re)n v(er)cocht heeft en(de) gegoedt te/
heffen voe(r) elken tsijsgulden(en) xxvii dornichsche cromsterte gielijsen/
de h(er)toge van mechlen So es vorw(er)de zo waer de voirs(creven) p(er)sone/
de voirs(creven) vorw(er)den die zij metten voirs(creven) h(ere)n conrarde ov(er)comen sijn/
houden wouden dat hen dan die volgen selen en(de) de selve h(er) coenrart/
en sal mids dien niet gepraempt en sijn als vand(er) ov(er)baten dat de/
voirs(creven) tsijsgulden(en) ind(er) voirs(creven) volre werden meer souden gedragen dan/
de voirs(creven) henrick en(de) gheert d(aer)voe(r) als voirs(creven) steet bevorw(er)t hebben/
te gheven cor(am) eisd(em)
ContributorsClaire Dejaeger
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-23 by Greet Stevens