SAL7746, Act: V°1.3 (1 of 697)
Search Act
previous | next
Act V°1.3  
Act

Transcription

2012-07-24 by Jos Jonckheer
Item vranck van dyeven alse geleidt naden rechte d(er) stad van loeven(en)/
tot den goeden have en(de) erve robbeerts wilen henrix en(de) als/
testamentoird(er) vanden testamente en(de) ut(er)sten wille des voirs(creven) wile(n)/
robbeerts en(de) anthonijs boba hebben gekynd en(de) gelijdt dat/
joffr(ouwe) katlijne van ordingen weduwe jonck(er) jans wilen va(n)/
witham he(re) te bout(er)she(m) en(de) te hulde(n)berge hen volcomelic voldaen/
en(de) te vreden gestelt heeft van alsulken sculden en(de) tacht(er)heiden als/
de voirs(creven) wilen jonck(er) jan den voirs(creven) wilen robb(eer)ten en(de) a(n)thonise/
sculdich en(de) tacht(er) wesen mochte het zij van haringhe oft/
and(er)ssins hoe dat dat sijn mach in e(n)nig(er) manie(re)n totten dage/
toe van heden Scelden(de) d(aer)om d(er) selv(er) joffr(ouwe) katlijne(n) hoe(re)n goede(n)/
en(de) allen ande(re)n dat aengaen(de) volcomelic quijt geloven(de) hoe(r) noch/
hoe(re)n goeden vande(n) voirs(creven) sculden noch van e(n)nigen ande(re)n saken/
d(aer)inne de voirs(creven) wilen m(ijn) jonck(er) of m(ijn) joffr(ouwe) ten voirs(creven) wilen rob(eer)te en(de)/
anthonise gehouden mochten sijn nu(m)m(er)meer aen te spreken te moeye(n)/
noch te quelle(n) bij hen selve(n) etc(etera) Geloven(de) hoe(r) d(aer)af tegen eene(n)yegelik(er)/
recht warant te zijne lu(dovico) roelofs wynge junii xxvi/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-05-04 by Inge Moris