SAL7746, Act: V°212.2 (459 of 697)
Search Act
previous | next
Act V°212.2  
Act

Transcription

2019-12-01 by Jos Jonckheer
It(em) Alse vand(er) voirs(creven) obligacien es bevorw(er)t waert dat philipse/
voirs(creven) e(n)nige prami(n)ge stoot scade of last aengedaen wordde van/
of uut ocsuyne vanden voirs(creven) goeden van he(n)neken en(de) pet(er)ken/
kynde(re) jans wijlen de joede swag(er) svoirs(creven) jans mychiels of vande(n)/
ghenen die hoe(r) actie hadde dat dat de voirs(creven) philipp(us) metter/
voirs(creven) obligacien verreycken sal moegen aenden voirs(creven) ond(er)pant/
en(de) niet and(er)s noch voird(er) d(aer)mede hem behelpen Ende soe wa(n)neer/
de selve kynde(re) den voirs(creven) philipse van hoe(re)n rechte inde voirs(creven)/
v(er)cochte goede genoech gedaen hebben soe salmen den voirs(creven)/
brief van obligacien te nyeute doen ten wae(re) dat hij e(n)nige scade/
of cost van hoe(re)n wegen geleden hadde dat dat al eer [hem] opgericht/
sal wordden en(de) [ddaer mede] sal moegen [v(er)reycken] v(er)reycken tsent jansmisse naestcomen(de)/
dat hij dan boven de vois(creven) obligacie den se
eisd(em)
ContributorsMarika Ceunen
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-11-29 by Sabrina Keyaerts