SAL7746, Act: V°223.2 (492 of 697)
Search Act
previous | next
Act V°223.2  
Act

Transcription

2014-08-27 by Jos Jonckheer
It(em) reyne(re) van stakenborch soen wijlen willems van stakenborch in teg(ewoirdicheit)/
der scepen(en) van loeven gestaen heeft openbairlic quijtgeschouden inden/
name en(de) tot behoef pet(er)s schernir van bruessele ende sijnre erfgename(n)/
en(de) naecomelingen en(de) eensyegelijx dien dat aengaen mach alle alsulke(n)/
rechte actie of aensprake als de selve reyne(re) hadde of hebben mochte/
in e(n)nig(er) manie(re)n inde goede van vronenb(er)ghe met hoe(re)n toebehoirten gelege(n)/
tov(er)ijssche gelijc de selve pet(er) die ald(aer) houden(de) es en(de) wijlen jan de cuype(re)/
geheeten kersmake(re) die te houden plach en(de) zund(er)linge alsulken nad(er)scap/
als hem and(er)wijle(n) metten hootvo(n)niss(e) d(er) scepen(en) van loeven(en) aengewijst/
es vanden selven goeden of e(n)nigen vandien tegen den voirs(creven) wijlen/
ja(n)ne de cuype(re) ten aenbringen(e) vanden scepen(en) van ov(er)ijssche ke(n)nende/
hem gheen recht actie noch aensprake d(aer)inne e(n)nichsins te hebben/
gelovende de selve reyne(re) den voirs(creven) pete(re)n van des(er) quita(n)cien tege(n)/
eene(n)yegelijke(n) recht warant te zijn en(de) d(aer)af altijt genoech te doen/
also dat hem vast en(de) seker sijn moege cor(am) tymple velpe m(ar)tii xix/
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byDieter Peeters
Last update: 2012-11-29 by Sabrina Keyaerts