SAL7747, Act: R°332.2 (696 of 744)
Search Act
previous | next
Act R°332.2  
Act

Transcription

2020-02-25 by Jos Jonckheer
Item d(i)c(t)us do(micel)[lus] henricus filius do(micel)[li] henrici d(omi)ni de scoenhove(n)/
recognovit se debe(re) dicto godefrido crabbe tricentas libras/
grossor(um) turon(ensium) veter(um) bonor(um) (et) legaliu(m) ad mo(nitionem) ip(s)ius go(defri)[di]/
p(er)sol(vendas) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] P(re)t(er)ea fa(mu)[lu(m)] cond(uctum) eisd(em)
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-02-25 by Jos Jonckheer
De(be)[(tu)r] go(defri)[do] tot desen heeft jonck(er) henrick geco(n)sent(eer)t dat goird hem en(de) zijn medeborge(n) scadeloes h(ier)mede [houde en(de) alst he(m) gelieft temael] ontslae van ii ryd(er)s lijftocht(en) [d(aer)voe(r) zij] aen jorise/
van udekem voe(r) hem borge bleven zijn in vigilia b(ea)ti joh(ann)is bap(tis)[te] p(ri)[(us)] nona(m) a(nn)[o] lv cor(am) abs(oloens) roelants/
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2011-11-17 by Inge Moris