SAL7747, Act: R°332.4 (697 of 744)
Search Act
previous | next
Act R°332.4  
Act

Transcription

2012-05-15 by Jos Jonckheer
It(em) Also als de stad van loeven ten vervolge cornelijs van berghen als na/
d(er) stad rechte van loeve(n) geleidt tot den goeden lambrechts vanden/
dale gescreve(n) heeft de en(de) v(er)socht den meye(r) van mille ongemoeyt/
af te laten van alsulker prami(n)gen en(de) vorderingen van reche als hij/
ge voertsette te doen op en(de) tegen henricken de mu(n)te(re) en(de) denijse/
van boekele ten v(er)suecke henricks de moer van seke(re)n gelde/
dat hij eyschen(de) was En(de) of de selve henr(ick) uut ocsuyne van/
dien yet eyschen wilde dat hij dan alh(ier) quame te rechte/
tot ene(n) seke(re)n dage den welken op heden bij v(er)striken van/
genechten diende daer de selve cornelijs niet voe(r) oghen/
en qua(m) So hevet tvo(n)niss(e) d(er) scepen(en) van loeve(n) gewijst so v(er)re/
de voirs(creven) cornelijs niet en quame ten opstaen smeyers en(de) van/
hen dat dan de voirs(creven) henrick de moer sijn recht voerts/
vervolgen mach ter plaetsen daer hij dat bego(n)nen heeft Cor(am)/
m(ychaele) abs(oloens) roel(ants) j(aspar) abs(oloens) witte vynck meersb(er)ge junii p(ri)ma et corneli(us)/
non (com)paruit/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-04-16 by Inge Moris