SAL7747, Act: V°113.2 (279 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°113.2  
Act

Transcription

2014-08-27 by Jos Jonckheer
Item vand(er) aensprake(n) die hubrecht die ruysche gedaen heeft tot pete(re)n va(n)/
berthem nat(uer)lic Alse van eenre come(n)scap die de selve pet(er) inde(n) name/
van hem en(de) den voirs(creven) hubrecht gekendt hadde voe(r) den burg(er)meest(er) gedae(n)/
te hebben teghen hubrecht den p(rese)nce van lxiii huyden elc huyt om xi/
stuv(er)s [en(de) oic] te betalen naemaels bynne(n) jaers nad(er) come(n)scap welke come(n)scap/
hij geheel ov(er)gegeve(n) voe(r) den selve(n) burgermeest(er) den voirs(creven) hubrechten de/
ruysche die meynde dat pet(er) hem de selve come(n)scap quijtgescoude(n) soude/
hebben soude doen volgen etc(etera) hevet tvo(n)niss(e) d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gewijst/
dat de voirs(creven) pet(er) gehoude(n) sijn soude den voirs(creven) hubrechte(n) de ruysche/
de voirs(creven) coma(n)scap te doen volgen also verre de selve hubrecht den v(er)cope(re)/
d(aer)af genoech dade cor(am) roel(ants) j(asper) abs(oloens) vynck lynte(re) meersb(er)ge no(vembris) xv/
ContributorsMarika Ceunen , Dieter Peeters
Moderated byDieter Peeters
Last update: 2012-02-02 by Marika Ceunen