SAL7747, Act: V°151.3 (352 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°151.3  
Act

Transcription

2020-03-03 by Jos Jonckheer
Item joffr(ouwe) marie h(er)meys in deen zijde en(de) s(er)vaes van maerbeke ende/
goird calentijns als geleidt tot den goeden wout(er)s van ha(m)me in/
dande(re) Sijn comen in tegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loeven Ald(aer)/
zij malcande(re)n kendden des hier na volght te weten dat daer/
wae(re)n twee wettige gebrued(ere)n geheten jan en(de) zeg(er) van ha(m)me/
en(de) dat wout(er) van ha(m)me die den brief bekend heeft es wettich/
soen des voirs(creven) zeg(er)s en(de) dat arnts allemans wijf was wettige/
docht(er) des voirs(creven) jans en(de) also wae(re)n de voirs(creven) wout(er) en(de) arnds/
allemans wijf twee wettige gebrued(ere)n kijnde(re) en(de) dat thuys en(de)/
hof gelegen te hev(er)le op te veedeweyde tuschen de specst(ra)te/
en(de) de goede sgoidshuys van p(er)ck d(aer)af tuschen hen tgedinge es/
es half vercregen goet tuschen arnde en(de) zijnen wive te/
weten de helicht op te zijde aen sgoidshuys goet en(de) dat/
dand(er) helicht es stocgoet dat jans van ha(m)me wijf geheten/
m(ar)griete h(er)meys aen hoe(re)n man brachte voert so hebben de/
voirs(creven) goird s(er)vaes en(de) wout(er) d(aer) voe(r) gesproken en(de) verantw(er)t/
dat de selve wout(er) es e(n)nich erfgename vanden voirs(creven)/
wilen sege(re)n zijnen vad(er) Cor(am) m(ychiel) abs(oloens) et meersberge dec(embris) xxi/
ContributorsMarika Ceunen , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-03-03 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) symoen heeft/
ge(con)senteert ende/
ov(er)gegeven dat/
de voirs(creven) brieve/
alh(ier) bliven zelen/
sond(er) hem e(n)nich/
behulp d(aer)mede/
te geschien tot/
d(er)re tijt dat de/
voirs(creven) jan zijn/
swag(er) v(er)nueght/
es vanden voirs(creven)/
bekend(er)s of hae(re)n/
goeden van/
alsulken costen en(de)/
verlegge als hij/
gehadt heeft of/
noch hebben sal ind(en)/
vervolge vand(er) zaken/
die lange gehangen heeft/
voir recht tusche(n)/
hen als geleidt/
en(de) den ande(re)n/
hoe(re)n medep(ar)tien/
in deen zijde en(de)/
ja(n)ne ts(er)arnts en(de)/
zijn medep(ar)tien/
t(er) ande(re) en(de) oic/
van alsulken/
geleendden gelde/
en(de) ande(re) costen/
als de selve jan/
geleend en(de) and(er)s/
gedaen heeft den/
voirs(creven) bekend(er)s/
nu ind(er) ziecheit/
des voirs(creven) jans/
parijs die zieck/
leeght vander/
haestig(er) siecheit/
en(de) aende rep(er)acie/
van hoe(re)n goeden/
en(de) desgelijx vand(en)/
costen en(de) lasten/
die hij voirtaen/
met den voirs(creven)/
bekend(er)s of rep(er)acien/
van hoe(re)n goeden hebben sal welcke costen voirg(eruert) de voirs(creven) symoen heeft ge(con)senteert dat de/
voirs(creven) jan neme aende voirs(creven) goede by alsoe dat hij vanden selven costen en(de) verlegghe/
alsulken bescheit doen sal by bewijseniss(e) of by eede dat in redelich(eit) genoech moege/
wesen behoudelic hier inne dat zo wa(n)neer de voirs(creven) symoen janne voirs(creven) tvoirs(creven) v(er)legge(n)/
of costen d(er) voirs(creven) bekend(er)s of aen hae(re)n goede of vanden voirs(creven) vervolge van rechte opseeght/
en(de) van hem niet voird(er) gedaen en wilt hebben dat dan de voirs(creven) jan des niet meer/
en sal moegen doen d(aer)aen hem tvoirs(creven) (con)sent dienen sal sond(er) argelist cor(am)/
m(ychiel) abs(oloens) hortbeke aug(usti) xx a(nn)[o] lv namaels vid(elicet) no(vembris) vi a(nn)[o] lv heeft/
symoen geconsenteert en(de) bevolen datme(n) dese brieve gheve janne/
van udekem zinen swager cor(am) hortbeke meersb(er)ge scab(inis) et h(abetur) cu(m) (con)sensu/
ecia(m) elisabeth p(ro)nu(n)c vidue
ContributorsMarika Ceunen , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-16 by Marika Ceunen