SAL7747, Act: V°224.2 (486 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°224.2  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
Item mychiel van zurpele heeft geconsenteert also verre in hem es/
dat jan de raet pelsmake(r) die tot zijnen en(de) henrix van zurpele zijns/
brued(er)s goeden beleidt es gelijc steet m(ar)tii xiiii libro xliiii hem met/
den selven beleide behulpe dat hij en(de) arnd zijn brued(er) jairlicx/
betalinge gecrigen van alsulken x(½) licht gulden(en) xxx pl(a)c(ken) pay(ments) voe(r)/
elke(n) grijpe gerekend en(de) van iii(½) mudde rogs erflic d(er) maten van/
loeven erflik(er) renten en(de) pachts als de selve gebruede(re)n raets hebbe(n)/
op zeke(re) goede die zij den voirs(creven) mychiele op ten voirs(creven) co(m)mer uut/
gegeven hebben [gelegen te buedinghen] By alsoe als ghij hij afgequeten heeft eenen guld(en)/
erflic met xxv geliken gulden(en) en(de) met vollen pachte dat dan/
de voirs(creven) jan zijn hande doen sal vanden voirs(creven) beleide welcke quiti(n)ge/
vanden vanden voirs(creven) eenen gulden(en) erflic de voirs(creven) gebruede(re)n hem/
geconsenteert hebben te moegen doen alst hem gelieft m(ychaele) abs(oloens) witte/
febr(uarii) xxvi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-21 by Inge Moris