SAL7747, Act: V°83.4 (186 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°83.4  
Act

Transcription

2023-10-24 by Jos Jonckheer
It(em) jan vand(en) moncken nu t(er) tijt wonen(de) ts(in)truyden die ten versueke ja(n)s uute(r)/
hove geheten zedele(re) mids machte van gevonnisten scepen(en) brieven van lov(en)/
te halen gehacht was heeft voerden burgemeest(er) h(ier)na bescr(even) geloeft dat hij/
den voirs(creven) zedele(re) van des voerg(eruert) es (con)te(n)te[(er)d] ende voldoen sal tusschen dit/
ende alre heyleg(en)misse naestc(omende) oft alhier tot den rechte ende tsij(n)re geluften/
den selven janne zedele(re) bi(n)nen den selven tijde income(n) om tvo(n)niss(e) te/
voldoen (et)c(etera) Ende h(ier) af es borge des selfs jans vand(en) monck jannes de/
ruyssche die d(er) vrijh(eit) vand(er) univ(er)sit(eit) in desen v(er)teg(en) heeft et p(ri)m[(us)] act(um)/
cor(am) willemae(r) p burg(i)m(a)g(ist)ro fe(r)ia iiii octobr(is) x a(nn)[o] liii
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-01-02 by Marika Ceunen