SAL7748, Act: R°21.2 (182 of 1672)
Search Act
previous | next
Act R°21.2  
Act
Date: 1454-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-09 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat arnd boxhoren natuerlic renu(n)cie(re)nde in des(e)/
d(er) p(ri)vilegien vand(er) univ(er)sit(eit) van loeven heeft genomen en(de) bekend dat hij/
genomen heeft vanden mombo(r)en en(de) clercke d(er) infirmarien vanden/
grooten beghijnhove te loeven eenen beemd d(er) voirs(creven) infirmarien toebe/
hoiren(de) omtrint een half boend(er) groot gelegen op en(de) buyten d(er) stad/
vesten aende veeweye tuschen de lande des voirs(creven) arnts aen deen/
zijde en(de) de dijle aen dand(er) zijde ende de voirs(creven) veste t(er) derder/
zijden Te houden te hebben en(de) te gebruycken vanden dage van/
heden eenen t(er)mijn van tweelf ja(r)en langh deen na dand(er) sond(er)/
middel volgende Elcx jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om sesse/
gulden pet(er)s d(er) mu(n)ten sh(er)togen van bourg(oignen) en(de) van brabant goet/
en(de) ghinge of achtien stuv(er)s d(er) mu(n)ten voirs(creven) voe(r) elken pet(er) gereke(n)t/
Te sinte m(er)tensmisse vallende en(de) d(aer)na te kersmisse ombegrepen te/
betalen d(er) voirs(creven) infirmarien alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende es vorwerde dat de voirs(creven)/
arnd op dat hem gelieft den voirs(creven) beemd sal moegen uutgrave(n)/
tot kareele d(aer)af te backen zijnen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde by alsoe/
dat hij duutgraven wed(er) slichten en(de) vullen sal mett(er) eerden uut(er)/
voeren voirts es vorwerde dat de voirs(creven) arnd setten sal opte(n)/
voirs(creven) beemd bynnen den iersten drie ja(r)en ten meesten p(ro)ffijte/
d(er) voirs(creven) infirmarien en(de) te mynsten hynde(re) des voirs(creven) arnts aen/
zijn uutgraven voirger(uert) also vele cusbae(re)r alboemen poten datt(er) by(n)ne(n)/
den selven tide en(de) ten uutgaen van dien aldaer zelen zijn hondert/
wassende en(de) beclivende Hier wa(r)en ov(er) kersmake(re) oppend(orp) julii xv
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Claes de Keersmakere
  • Joannes Oppendorp
Last update: 2012-03-15 by Inge Moris