SAL7748, Act: R°97.3-V°97.1 (719 of 1672)
Search Act
previous | next
Act R°97.3-V°97.1  
Act
Date: 1454-10-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
It(em) vanden gedinge dat geweest es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven tuschen janne haert ha(n)nart als geleidt tot den goede(n)/
arnds he(re) van houtaing in deen zijde en(de) ja(n)ne de le porte/
poirt(er) d(er) stad van loeven(e) in dande(re) Alse vand(er) pechtingen/
vanden goeden des voirs(creven) arnds gelegen te houtain ende/
d(air) omtrint die de voirs(creven) jan del porte in pechtingen hadde/
gehouden en(de) d(air)af hij also de voirs(creven) geleidde dede seggen in/
gebreke was na uutwisen van eenre rekeni(n)gen tuschen/
den voirs(creven) arnde en(de) janne sijnen wyn geschiet voe(r) scepen(en)/
van houtain en(de) na eene(n) cyrograve d(air)op gemaict dat/
inden rechte gelesen wairt van des hier na volght te/
weten vanden jare li en(de) lii drie grijpen xxv pl(a)c(ken) liii/
mudde en(de) v vate corens vii vate bonen xi vate/
raepsaets ix kase ii[m] en(de) c en(n) d(air)op de voirs(creven) jan/
del porte dede seggen dat hij hoopte de voirscr(even)/
schout ze(re) betaelt te hebben zo niet dat hij op kerve/
d(air)op hadde gelevert so neet dat arnd uut ocsuyne/
vand(er) pechtingen te hemw(er)ts wed(er)om gehouden was/
d(air)af van so(m)migen poenten zeke(re) vo(n)niss(e) inde banck gegaen/
wae(re)n dair hij p(rese)nteerde alnoch te rechte te comen/
D(air)op de voirs(creven) geleidde met ja(n)ne du barbier rentm(eeste)r/
des voirs(creven) arnds die dair voe(r) ogen stond seyden dat/
zij and(er)s niet gesocht noch beg(er)t en hadden maer als/
hij al(dair) geport wordde so wair hij poirt(er) vand(er) stad/
/ en(de) weerde hem vanden rechte ald(air) en(de) alsoe hoopte jan dat/
hij hem doen soude betalinge of bewijsniss(e) als voe(r) So/
hebben de scepen(en) van loeven t(er) maniss(e) smeyers gewijst/
voe(r) een vo(n)niss(e) dat zij de sake stellen en(de) setten inde/
banck om de p(ar)tien d(air)af ald(air) recht te geven en(de) te neme(n)/
cor(am) roelofs abs(oloens) velde prijke(re) m(er)cels oct(obris) xxiiii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Ludovicus Roelofs
  • Judocus Absoloens
  • Arnoldus vanden Velde
  • Joannes Prijkere
  • Joannes Mercels
Last update: 2012-04-04 by Inge Moris