SAL7749, Act: R°220.1 (1750 of 2644)
Search Act
previous | next
Act R°220.1  
Act
Date: 1456-03-02
LanguageNederlands

Transcription

2014-02-05 by Wilfried Geyskens
Van wille(m)me [henr(icke)] robbijns en(de) zwanen va(n) orsmale geleidt etc(etera)/
It(em) joh(ann)es zuene ta(m)q(uam) villicus will(el)mi de Also als in recht comen zijn/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven henrick robbijns zoen willems robbijns/
in deen zijde en(de) zwane van orsmale die geleidt es totten goeden have/
en(de) erve h(er)jans wilen de rijcke priest(er)s vicar(ijs) doen hij leefde d(er) kercken/
van nederlynthe(re) in dande(r) uut saken dat de voirs(creven) henrick alsoe hij/
dede seggen [op] een huys en(de) hof met zijnre toebeh(oirten) gelegen te ned(er)lynt(re)/
inde gheetstrate tuschen de goede ghijsbrechts clercks en(de) gheerds va(n)/
ertrijcke hadde doen panden ii p(er)de en(de) die voerts met rechte en(de)/
vo(n)niss(e) d(er) scepen(en) van ned(er)lynte(re) vercocht voer gebreck van iii mudde(n)/
corens pacht van ned(er)lynte(re) en(de) mate van thienen erflicx pachts/
die hem met alijten zijnre huysvrouwen natuerlike docht(er) des/
voirs(creven) wilen h(er)jans in huwelike geloeft en(de) gegeven wae(re)n vanden/
selven wilen h(er) janne aen en(de) op de voirs(creven) goede die de selve h(er)jan/
gecregen hadde en(de) naden voirs(creven) beleide biedende de voirs(creven) henrick/
de voirs(creven) pu(n)ten te thoenen Hopende zo verre hij die gethoenen conste/
dat hij ongehouden zijn en(de) bliven zoude vanden aenleggene ende/
eyssche d(er) voirs(creven) zwanen die restitucie eysch en(de) beg(er)de te hebbe(n)/
vanden voirs(creven) panden Hopende dat haer die volgen zouden ende/
dat de voirs(creven) henrick die tonrechte gepandt hadde want zij voe(r) ende/
eer geleidt was eer de voirs(creven) ghifte van huwelike geschiede vanden vors(creven)/
h(er)janne en(de) na tvercrigen vanden voirs(creven) goeden biedende datte thoene(n)/
Alsoe dat na des(en) de scepen(en) van loeven wijsden de p(ar)tien tot hue(re)n thoeniss(e)/
en(de) ten dage d(aer)toe gestelt thoende de voirs(creven) henrick met eene(n) prieste(r)/
en(de) drie goede ande(re) ma(n)nen die tuyghden dat zij d(aer) by en(de) ov(er) wae(re)n/
geweest daer de voirs(creven) wilen h(er)jan de voirs(creven) iii mudden corens erflic/
den voirs(creven) henricken mett(er) voirs(creven) alijten zijnen wive natuerlike docht(er)/
svoirs(creven) h(er)jans gaf in huwelike aen en(de) op de voirs(creven) goede en(de) dat den/
huwelic d(aer)op toeginck Thoende oic metten scepen(en) van ned(er)lynthe(re)/
dat de voirs(creven) h(er) jan tvoirs(creven) erve gecreegh en(de) d(aer)inne gegoedt waert/
int jair xiiii[c] xxxiiii op ten lesten dach van meye alsoe zij in hoe(re)n/
registe(r) bevonden hadden van welker guedingen tp(ro)thocoll noch/
open stond welke guedinge was jong(er) van daten dan tvoirscr(even)/
beleid Thoende oic metten voirs(creven) scepen(en) de voirs(creven) pandinge/
ende tvercoepen vanden panden alsoe hij hem vermeten hadde/
Aldaer de voirs(creven) zwane niets niet tegen thoende inden rechte/
dienende So hebben de scepen(en) de s van loeven ter maniss(e)/
smeyers gewijst voer een vo(n)niss(e) dat de voirs(creven) zwane met/
hue(re)n beleide aende voirs(creven) gepande goede verdoolt es smacht/
roelants j(aspar) abs(oloens) borch(oven) lynt(re) m(ar)tii ii
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris

Signer

  • Stephanus Smacht
  • Lodewijc Roelants
  • Jaspar Absoloens
  • Henrick van Lyntre
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek