SAL7749, Act: V°10.1 (83 of 2642)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Type: erfpacht
Date: 1455-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2015-03-09 by Wilfried Geyskens
Cond zij allen lieden dat gjoessen van kermen ty(m)merman van marez/
in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekend dat hij/
genomen heeft van [h(ere)n] jannese oliviers prieste(re) proefst sgoidshuys/
van tsh(er)togi(n)nendale by oudreghem inden name en(de) van weghen/
des zelfs goidshuys alsulke wynnende lande den voirs(creven) goidshuise/
toebehoe(re)nde te marez en(de) d(aer)omtrint gelegen als everard carpeal/
vanden voirs(creven) cloeste(re) in voirleden(en) tiden te houden plach en(de) d(aer) na/
de voirs(creven) gjoessen [gehoude(n) heeft] te houden te hebben en(de) te wynnen van half/
merte lestleden eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n langh deen na/
dand(er) staphans sond(er) middel volgende elcx jaers dae(re)n bynne(n)/
voe(r) en(de) om drie mudde tarwen goet en(de) payabel met wa(n)ne/
en(de) vede(re)n wail bereidt d(er) maten van thienen alle jare te kersmisse/
te betalen en(de) te geldenake te leve(re)n sond(er) cost des voirs(creven) goidsh(uys)/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout Item es vorwerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande/
wel en(de) loflic eens bynnen den voirs(creven) t(er)mijne ov(er)mesten sal/
gelijc reengenooten boven en(de) beneden It(em) sal de selve wynne/
ten afscheiden van zijnen tide voirscr(even) drie dachmael vande(n)/
voirs(creven) lande met tarwen besaeyt laten en(de) dande(r) lande/
geheel absoloens absoloens julii v[ta]
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris

Signer

  • Michiel Absoloens
  • Jaspar Absoloens
Last update: 2012-01-05 by Inge Moris