SAL7749, Act: V°209.4 (1681 of 2646)
Search Act
previous | next
Act V°209.4  
Act
Date: 1456-02-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-25 by Wilfried Geyskens
It(em) arnd van daelhem van weve(re) heeft verhuert en(de) bekend dat hij/
verhuert heeft met wille en(de) (con)sente jans van daelhem zijns/
brued(er)s die tot zijnen goeden geleidt es wille(m)me d(er) kynde(re)n/
oic van weve(re) een huys en(de) hof met zijnre toebeh(oirten) dat de voirs(creven)/
arnd houden(de) es tot zijnre tocht gelegen te weve(re) t(er) plaetsen gehete(n)/
steenberge tuschen de goede vranx oeden aen ii zijden en(de) she(re)n st(ra)te/
ald(aer) aen dande(r) Te houden te hebben en(de) te besitten zo lange/
als de selve arnd leven sal en(de) niet lang(er) opten vo last daer/
voe(r) uutgaende ten behoirliken tide te betalen En(de) voirts op elcx/
jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om sessdalven licht(er) gulden(en) te thien/
stuv(er)s d(er) mu(n)ten etc(etera) voe(r) elken guld(en) gerekend te halfm(er)te te betale(n)/
den voirs(creven) arnde alle jare zijn leefdage lang due(re)nde ende/
niet lang(er) en(de) telken tide en(de) t(er)mijne alse vervolghde schout d(aer)af/
de yerste betalinge ingaen sal van halfm(er)te naestc(omende) ov(er) een/
jaer en(de) niet eer Geloven(de) de voirs(creven) arnd den voirs(creven) wille(m)me/
vand(er) voirs(creven) hueringen tegen eene(n) yegeliken wa recht warant/
te zijn en(de) hem d(aer)af altijt genoech te doen alsoe dat hem vast/
en(de) zeker zijn moege lynt(re) meersberge fe(bruarii) xxviii/
ContributorsInge Moris , Walter De Smet
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Henrick van Lyntre
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1456-03-15
LanguageLatinum

Transcription

2019-11-25 by Wilfried Geyskens
Sen(tentiat)[u(m)] p(er) arnoldu(m) cor(am) roelofs nausnyde(r) m(ar)tii xv a(nn)[o] lvi Ambe l(itte)re sc(ri)pte su(n)t (et) a(n)nichilate de (con)s(en)s[u] p(er)c(eptoriu)m
ContributorsInge Moris , Walter De Smet
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijck Roelofs
  • Andries de Nausnijdere
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek