SAL7749, Act: V°241.4-V°242.1 (1906 of 2644)
Search Act
previous | next
Act V°241.4-V°242.1  
Act
Type: inlossing, onroerend goed
Date: 1456-03-28
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-06 by Walter De Smet
It(em) villicus lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) add(uxit) egidiu(m) de ponte d(i)c(tu)m metten/
gelde ad om(n)ia et singula bona he(re)d(itaria) et i(n)mobilia henrici moens/
filii godefridi moens quocu(mque) no(m)i(n)e censeant(ur) (et) ubicu(m)q(ue) locor(um) ta(m)/
infra lo(vaniu)[m] q(uam) ext[ra] sit(a) (con)sistunt p(er) c(er)t(is) recog(nitionibus) (et) p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is)/
l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequit(ur) in h(ec) verba Notu(m) sit/
univ(er)sis q(uod) henricus moens joh(ann)es moens avu(n)cul(us) p(re)d(i)c(t)i hen(ri)[ci]/
et a(n)thonius stercx o(mn)es de weerde s(an)c(t)i georgii recog(noverunt) se debe(re) ind(ivisim)/
egidio de ponte dicto metten gelde et marie m(ar)gets ei[(us)]/
uxori dimidiu(m) aureu(m) denariu(m) d(i)c(tu)m ryder monete d(omi)ni/
ph(ilipp)i duc(is) burg(undie) et braban(tie) bonu(m) (et) legale(m) a(n)nue pens(ionis) ad vita(m)/
dictor(um) co(n)iugu(m) aut alt(er)i(us) eoru(m) in vita sup(er)stit(is) vicesi(m)ap(ri)ma/
die mens(is) m(ar)cii p(er)solven(dum) et apud lo(vaniu)[m] delib(eran)[d(um)] eisd(em) (con)iugib(us)/
singul(is) a(n)nis q(uam)diu ipsi vix(er)int aut alt(er) eoru(m) in vita sup(er)stes/
vix(er)it et no(n) a(m)plius quolibet vero t(er)mi(n)o t(am)q(uam) debitu(m) assecutu(m)/
Qua(m)quid(em) a(n)nuam pens(ionem) d(i)c(t)i debitores p(re)fat(is) (con)iugib[(us)] ad/
eoru(m) monicione(m) aut alt(er)ius eoru(m) latoris p(rese)nciu(m) assigna(r)e/
p(ro)miseru(n)t ad bonu(m) (et) c(er)tu(m) pign(us) sit(um) infra leuca(m) ab opido
//
lovan(iensi) valens ultra om(n)e onus inde debitu(m) unu(m) aureu(m) denar(ium)/
d(i)c(tu)m rijder monete p(re)d(i)c(t)e he(re)d(itarii) census Et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)t(um)/
p(re)fat(is) (con)iugib(us) quoad eoru(m) vita(m) aut alt(er)i(us) eoru(m) in vita sup(er)stit(is)/
modo debito possit vale(re) tali condi(ci)[o(n)e] median(te) q(uod) d(ic)(t)i debitores/
d(i)c(t)am a(n)nua(m) pensionem redime(re) poteru(n)t et quitare q(ua)n(do)cu(m)q(ue) voluerint median(tibus)/
qui(n)q(ue) aureis denariis dict(is) rijders (con)si(mi)libus ac cu(m) plena pensione unius anni Et/
exin(de) promisit an(te)d(i)c(t)us henric(us) moens reliquos suos co(m)plices inde(m)pnes releva(r)e/
Testes wil(he)lmus lombart et jacobus pynnoc scabini lovan(ienses) datu(m) anno d(omi)ni mille/
simoquadringentesimoquadragesimoqui(n)to mens(is) marcii die vicesimaprima/
It(em) notu(m) sit universis q(uod) henricus moens filius godefridi co(m)morans apud/
weerde johannes d(i)c(t)us inden berch filius quond(am) joha(n)nis et joha(n)nes heyns/
filius quond(am) ludovici ec(iam) de weerde p(re)d(i)c(t)o recognoveru(n)t se debe(re) indivisi(m)/
egidio de ponte d(i)c(t)o metten gelde et marie eius uxori unu(m) aureu(m) denariu(m)/
dictu(m) rijder monete d(omi)ni philippi duc(is) burgon(die) et braban(tie) bonu(m) et legale(m)/
videlicet vigintiqui(n)q(ue) argenteis denariis dict(is) stuv(er)s eiusd(em) monete p(ro) eod(em)/
aureo denario d(i)c(t)o rijder co(m)putat(is) a(n)nue pensionis ad vitam d(i)c(t)or(um) co(n)iugu(m)/
aut alterius eoru(m) in vita sup(er)stit(is) vicesimaquarta die mensis januarii p(er)sol(vendum)/
et in ca(m)bio opidi lovan(iensis) deliberan(dum) p(re)dict(is) co(n)iugib[(us)] singulis a(n)nis q(uam)diu ipsi/
vixerint aut alter eoru(m) in ii vita sup(er)stes vixerit et non amplius quolibet/
vero (er)mino ta(m)q(uam) debitu(m) assecutu(m) Qua(m)quid(em) a(n)nua(m) pensione(m) p(re)dicti debito(r)es/
promiseru(n)t p(re)fat(is) co(n)iugibus ad monicione(m) ipsor(um) aut alterius eor(um) latoris/
p(rese)nciu(m) assignare ad bonu(m) et certu(m) pignus sit(um) infra leuca(m) ab opido lovan(iensi)/
valens ultra om(n)e onus inde debitu(m) duos aurios denarios dictos rijders/
monete p(re)dicte he(re)ditarii census Et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)tu(m) p(re)fat(is) co(n)iugibus/
quoad vitam ip(s)or(um) aut alt(er)ius eor(um) sup(er)stit(is) modo debito possit vale(re) Et/
exinde promisit p(re)d(i)c(t)us henric(us) moens reliquos suos co(m)plices inde(m)pnes/
co(n)s(er)vare Tali co(n)dicione median(te) q(uod) p(re)dicti debitores p(re)d(i)c(t)am a(n)nuam/
pensione(m) redime(re) poteru(n)t et quitare q(ua)n(do)cu(m)q(ue) voluerint median(tibus) decem/
aureis denariis dict(is) rijders co(n)similibus aut valore eoru(n)d(em) ut p(re)mittit(ur)/
ac cu(m) plena pensione Testes mychael absoloens et he(n)ricus de lynth(r)e/
scabini lovan(ienses) datu(m) anno d(omi)ni millesimoquadringentesimoqui(n)quage/
simotercio januarii die vicesimaquarta It(em) notum sit universis q(uod) he(nri)[c(us)]/
moens filius godefridi moens wil(he)lmus sterx filius iudoci sterx et idem/
iudocus sterx eius p(ate)r om(n)e(s) (com)moran(tes) apud weerde s(an)c(t)i georgii recognove/
ru(n)t se debe(re) indivisim egidio de ponte d(i)c(t)o metten gelde et marie mar/
gets eius uxori unu(m) aureu(m) denariu(m) d(i)c(tu)m rijder monete d(omi)ni philipphi/
duc(is) burgon(die) et braban(tie) bonu(m) et legalem a(n)nue pensionis ad vitam/
dictoru(m) co(n)iugu(m) aut alterius eor(um) in vita sup(er)stit(is) ad sextam diem me(n)s(is)/
februarii p(er)solven(dum) et apud lovaniu(m) deliberand(um) eisd(em) co(n)iugibus singulis a(n)nis/
q(uam)diu ipsi vixerint aut alter eor(um) in vita sup(er)stes vixerit et non ultra
//
quolibet vero t(er)mino ta(m)q(uam) debitu(m) assecutu(m) Qua(m)quidem pensione(m) dicti debi/
tores p(re)fat(is) co(n)iugib(us) ad eor(um) monicio(n)e(m) aut alt(er)ius eor(um) lator(is) p(rese)nciu(m) assig/
nare p(ro)miseru(n)t ad bonu(m) et certu(m) pignus sit(um) infra leuca(m) ab opido lovan(iensi)/
valens ultra om(n)e onus inde debitu(m) duos aureos denarios dictos rijders/
monete p(re)dicte he(re)ditarii cens(us) Et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)tu(m) p(re)fat(is) co(n)iugibus/
quoad eoru(m) vita(m) aut alte(r)ius eor(um) in vita sup(er)stit(is) mo(do) de(bito) possit/
vale(re) tali co(n)dicio(n)e median(te) q(uod) d(i)c(t)i debitores d(i)c(t)am pensione(m) redimere/
poteru(n)t et quitare q(ua)n(do)cu(m)q(ue) voluerint median(tibus) decem aur(eis) denar(iis) dict(is) rijd(er)s/
co(n)similib[(us)] ac cu(m) plena pensione unius a(n)ni Et ent exin(de) p(ro)misit an(te)dictus/
henric(us) moens reliquos suos co(m)plices p(re)dictos inde(m)pnes co(n)servare Testes/
mychael absoloens et ludovic(us) de meersb(er)ge scabini lovan(ienses) datu(m) a(n)no/
d(omi)ni millesimoquadringentesimoqui(n)quagesimotercio mensis februarii die/
sexta Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t borch(oven) meersb(er)ghe in p(re)festo pasche/
anno lvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Raes vanden Borchoven
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Onder]
Type: inlossing, roerend goed
Date: 1456-03-28
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-06 by Walter De Smet
Si(mi)li mo(do) ad mobilia eisd(em)/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Raes vanden Borchoven
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Last update: 2011-05-30 by Leo Fabriek