SAL7749, Act: V°256.3 (2021 of 2646)
Search Act
previous | next
Act V°256.3  
Act
Date: 1456-04-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-09 by Wilfried Geyskens
It(em) gheerd van m(ar)chines geheten van herwijn heeft mechtich gemaict/
tsijnen wed(er)roepen(e) gielisen vand(er) horst barbier alle de chijse rente(n)/
pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden diemen den selven gheerde/
schuldich es of namaels sculdich wesen sal bynnen loeven oft/
daerbuyten te wat plaetsen of aen wat p(er)sone dat zij te mane(n)/
teysschen op te boe(re)n en(de) tontfangen d(er) quitancie d(aer)af te gheven/
d(aer) voe(r) te dagen en(de) te panden en(de) voirt ofs noot zij met rechte/
te vervolgen en(de) alle tghene d(aer) inne te doen en(de) te vorde(re)n/
des de voirs(creven) gheerd selve doen soude of mochte waert dat hij/
voe(r) oghen wae(r) Geloven(de) de selve gheerd vast gestentich/
en(de) onv(er)brekelic te houden alle tghene dat biden voirs(creven) gielisen/
d(aer) inne gedaen en(de) gevord(er)t sal worden in e(n)nig(er) manie(re)n/
h(ier) ov(er) wae(re)n j(aspar) abs(oloens) (et) lynt(re) eod(em)/
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jaspar Absoloens
  • Henrick van Lyntre
Last update: 2011-05-30 by Leo Fabriek