SAL7751, Act: R°332.3-V°332.1 (2558 of 3045)
Search Act
previous | next
Act R°332.3-V°332.1  
Act
Date: 1458-05-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-09 by 
Dongelbert baill(iu) van walsch brab(ant) jege(n) laureys m(er)chenier poirt(e)r/
Item also alse lodewijck he(re) te dongelberge (et)c(etera) bailliu vanden walschen braban(de)/
inden rechte alhier voe(r) meye(r) ende scepen(en) aens aengesproken heeft laureyse dorbaix/
geheten le m(er)chenier poirt(er) der stad van loeven Seggen(de) de voirs(creven) bailliu dat/
de voirs(creven) laureys and(er)wile mids injurieus(er) woord(en) die hij op zeke(re) p(ar)tien gesprok(en)/
hadde tot genapien gehouden wairt ten versuecke vanden selven p(ar)tien en(de) oic/
van heerheid(en) ende dat de voirs(creven) laureys en(de) alleer hij poirt(er) was toeseide en(de)/
ongepoirt(er)t en(de) ongevrijt verthijende oic alre vryheit ende poirt(er)scape geloeffde/
aldair te genapien voer den bailliu ende ma(n)nen van leene te rechte te staen/
ende rechts te plegen Ende dat dien navolgende de voirs(creven) laureys ende partien/
zo v(er)re zij in rechte aldair geprocedeert wae(re)n dat de ma(n)ne tvo(n)niss(e) gemaent zijnde/
ende inden mond hebben(de) de p(ar)tien baden te willen verliken Ende dat dien also/
staende de voirs(creven) laureys de sake alse poirt(er) h(ier) hadde betoghen Bieden(de) de voirs(creven)/
bailliu hier af te thoenen des hem tsijnen eyssche hier na gecleert diemen mach/
en(de) metten minsten (et)c(etera) Hopen(de) wair de voirs(creven) laureys dit onkynne(n) wilde en(de) hij/
de voirs(creven) bailliu dair af zijns thoeniss(e) volquame dat de voirs(creven) laureys navolgen(de)/
zijnre geluften hem weder te genapien gesonden soude worde te rechte
//
den voirs(creven) laureyse na vele verhaels dair op eyndlic verandwerdende zeide ende hooptte/
dat de voirs(creven) bailliu zijns vermeets also niet volcomen en soude (et)c(etera) Ende den voirs(creven) bailliu/
te thoenisse gewijst zijnde heeft gethoent met tween notablen ma(n)nen van leene des/
hij hem [voer] vermeten hadde So hebben de scepen(en) van loeven de voirs(creven) sake ende p(ar)tien vo(n)nislic/
geremitteert tot den rechte te genapien voirs(creven) act(um) p(er) kersmake(re) abs(oloens) opp(endorp) borchoven/
t cok(eroul) samps(oen) zande f(eria) iii maii ii a(nn)[o] lviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Claus de Keersmakere
  • Jaspar Absoloens
  • Jan van Oppendorp
  • Raes vanden Borchoven
  • Quinten Cockeroul
  • Jan Samps
  • Arnt vanden Zande
Last update: 2011-10-03 by Giel Schrader