SAL7751, Act: V°207.2 (1600 of 3045)
Search Act
previous | next
Act V°207.2  
Act
Date: 1458-01-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
It(em) vranck van dyeven burg(er)meest(er) en(de) jan vand(er) phalizen briede(r)/
sijn comen voe(r) scepen(en) van loeven bekynnen(de) dat zij und(er)linge/
een coopma(n)scap en(de) vorwerde aengegaen wae(re)n alsoe hier/
na volght te weten dat de voirs(creven) vranck v(er)cocht heeft den/
voirs(creven) janne den selven ja(n)ne tegen hem coepende Alle/
weken drie jair langh due(re)nde en(de) ingaende te kersmesse/
lestleden een bier mouts alsulx alsmen ten tide bynnen/
loeven maken en(de) gemeynlic verbruwen sal elck bier/
mouts voe(r) viii gripen xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elck g(ri)pe/
gerekent te betalen alle jare den voirs(creven) vrancken en(de) goirde/
den bubbele(re) aut alt(er)i in vier geliken paymenten ten t(er)mine(n)/
h(ier)na bescr(even) te weten ts(in)t jansmisse [te] bamesse [te] kersmisse en(de)/
tons(er) liev(er) vrouwen dage anu(n)ciacio de voirs(creven) iii jaer/
langh en(de) telken t(er)mine alse v(er)volghde schout d(aer)af den yerste(n)/
t(er)mijn zijn sal ts(in)t jansmisse naestc(omende) en(de) den lesten ten/
naesten ons(er) liev(er) vrouwen dage anu(n)ciacio na duutgaen/
vanden voirs(creven) tide en(de) t(er)mine hier inne bevorw(er)t dat de/
voirs(creven) jan alle jare quijt hebben sal zond(er) yet d(aer)af te/
geven (½) bier mouts en(de) tvoirs(creven) mout sal de voirs(creven) vranck/
gehouden zijn te leve(re)n inde moutmoelen te loeven en(de)/
hier voe(r) is borge svoirs(creven) jans jan vand(er) phalizen zijn/
soen et p(ri)m[us] k(er)smake(re) abs(oloens) ja(nuarii) xiii/
ContributorsPaul Peeters , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , Inge Moris , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Claus de Keersmakere
  • Jaspar Absoloens
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1459-01-24
LanguageLatinum

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
ContributorsPaul Peeters , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , Inge Moris , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Arnt Vynck
  • Quinten Cockeroul
Last update: 2011-11-09 by Giel Schrader