SAL7751, Act: V°254.1 (1960 of 3045)
Search Act
previous | next
Act V°254.1  
Act
Date: 1458-02-25
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-29 by 
Item alsoe als ten vervolge jans hannart beleidt tot den goeden jans de huy/
des ouden gescreven es geweest met brieven van des(er) stad den bailliu/
van gheete te bedwingen janne beaupiet zinen ond(er)sete zijn hande/
en(de) alle ongebruyck te doen van zo(m)migen d(er) voirs(creven) goede te weten/
van vi p(er)den ii coeye en(de) van meer ande(re)n p(ar)cheelen va(n) haven die/
hem de bring(er) svoirs(creven) brief mu(n)delinge cle(re)n zoude bescheiden(de)/
den voirs(creven) janne beaupiet op dat hij hem d(aer)toe rechts v(er)meten/
wilde dach van rechte op heden te mistide dair hij niet/
gecomen en es noch onschout gesonden en heeft den voirs(creven)/
geleidden compare(re)nde en(de) trecht v(er)zueckende So es tvo(n)niss(e)/
d(er) scepen(en) van loeven t(er) maniss(en) smeyers gegaen datmen den/
voirs(creven) geleidden so v(er)re zijn wed(er)p(ar)tie niet en quame ten/
opstane van meye(re) en(de) scepen(en) vanden voirs(creven) goeden houden/
soude in zijnen beleide alsoe verre alst noch voe(r) scepen(en)/
comen es Cor(am) scab(inis) in sca(m)pno tsat(er)d(aighs) fe(bruarii) xxv
Contributors
Moderated byGreet Stevens

Signer

Last update: 2011-10-04 by Giel Schrader