SAL7751, Act: V°95.1 (708 of 3045)
Search Act
previous | next
Act V°95.1  
Act
Type: lijfrente
Date: 1457-09-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by Jos Jonckheer
Ghijsb(recht) pigge meerbeke pet(er)/
Item vanden geschille dat uutstaende es tuschen ghijsbrechte pigge goudsmet/
beleidt tot den goeden peters van meerbeke van tieldonck t(er) eenre zijden en(de)/
den selven pete(re)n ter ande(re) Alse van zeke(re)n erfrinten en(de) lijfrinten die de voirs(creven)/
ghijsbrecht op zeke(re) goede des voirs(creven) peters and(er)wile vercregen heeft en(de)/
den voirs(creven) ghijsbrechte daeraf genoech doen en(de) waerscap geloeft en(de) vande(n)/
selven rinten en(de) coste van rechte daerop mids gebreke van betalingen/
gelopen en(de) vanden gebreke vand(en) waerscape der selver goeden ende van/
allen costen ende co(m)me(r) die de voirs(creven) ghijsbrecht den voirs(creven) pete(re)n eysschen(de)/
zijn mach en(de) oic vanden ontlastene van alsulken vii peters en(de) des/
daer aen cleeft alse dair de voirs(creven) ghijsbrecht anderwile voerden voirs(creven)/
pete(re)n v aenden meye(r) van loeven gesproken heeft zijn de voirs(creven) p(ar)tien/
ov(er)comen inder manie(re)n hier na volgen(de)/
Ierst dat de voirs(creven) peter en(de) lijsbeth zijn huisvrouwe willem arnd en(de)/
jan der selver gehuischen kijnde(re) p(ri)us emancipati geloeft hebben den/
voirs(creven) ghijsbrechten oft hij aen tvoirs(creven) genoechdoen en(de) warandscap/
gebreck heeft oft voirder hadde daer af in te staen en(de) dat te cuelen en(de)/
tontlasten vanden voirs(creven) vii pet(er)s en(de) des daeraen cleeft en(de) voert in te staen/
en(de) te voldoene den voirs(creven) ghijsbrechte alsulken coste en(de) talsulken tijde/
alse de he(re)n scepen(en) oft de burg(er)meest(er) en(de) stad alhier oft daeraf wisen/
ende daeraf na recht t(er)mine(re)n zullen vanden costen die hij noch eysschen(de)/
zijn mach vanden vroentcoste des voirs(creven) pet(er)s en(de) vanden coste vande(n) gerichte/
va(n) meye(r) en(de) scepen(en) vanden ysere en(de) des daeraen cleeft Ende int v(er)volgen/
van des voirs(creven) pet(er)s goeden voer zijnre hachtingen voerg(eruert) Consente(re)nde/
dat de voirs(creven) ghijsbrecht de voirs(creven) betalinge met den voirs(creven) zine(n) beleide/
sal moegen verreycken aen des voirs(creven) pet(er)s goede en(de) oft hem die te cort/
waren oft hem and(er)s yet d(aer)inne wedervoe(re) dat hij dan zijn gebreck/
sal moegen v(er)reycken aen en(de) op hue(re)r alre p(er)sone [oft] en(de) goede oft yegelijcks/
van hen consente(re)nde oic de voirs(creven) ghijsbrecht dat peter de goede v(er)copen/
sal moegen zo v(er)re dat ghijsbrecht daer mede afgeleeght en(de) gecuelt/
worde van zinen wettigen gebreke Item gheerd van bullestraten/
die getruwt heeft machtilden der voirs(creven) gehuischen dochter en(de) zust(er)/
der voirs(creven) gebrued(ere)n heeft hier toe zijn consent gegeven en(de) geloeft/
hier tegen gheenssins te comen quijtschelden(e) trecht en(de) actie hem/
inde voirs(creven) goede comende of geboe(re)nde zo v(er)re dat desen gebreken/
aengaen mach Item de voirs(creven) gehuischen en(de) huer drie zonen hebben/
geloeft lijnken hue(re)r docht(er) en(de) zuster o(n)mu(n)dich zijnde hier inne/
te vervaen samps(oen) sande sept(embris) xxix borch(oven) cokeroul sept(embris) xxix
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Raes vanden Borchoven
  • Quinten Cockeroul
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1460-09-28
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-12 by Jos Jonckheer
latinum
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Jan de Witte vrancx sone
  • Arnt van Colen
Add. 2 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1468-07-20
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-12 by Jos Jonckheer
latinum
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Gielis de Vos
  • Peeter vander Most
Add. 3 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1468-01-28
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-12 by Jos Jonckheer
latinum
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus , Greet Stevens , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Wouter van Berthem
  • Peeter vander Most
Last update: 2011-04-11 by Inge Moris