SAL7752, Act: R°121.1-V°121.1 (739 of 1440)
Search Act
previous | next
Act R°121.1-V°121.1  
Act
Type: betalingsbelofte, schadevergoeding voor dood
Date: 1458-12-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-06 by Jos Jonckheer
Item willem vander koes geheten ve(r)nyden willem van butscho(r)e willem zijn /
zone prius emancipat(us) jan vanden wuwe(re) soen wilen goerds en(de) willem /
wittebols geheten ty(m)merman allen van aetrode hebben geloeft ongesund(er)t /
matheeuse ende janne stouten soene henricks wilen stouten en(de) wille(m)me /
stouten brueder svoirs(creven) [wilen] henricks aut alteri Alse vander zoenen vander /
doot des voirs(creven) wilen henricks biden voirs(creven) wille(m)me van live t(er) doot /
bracht xxxv gulden pet(er)s der mu(n)ten tsh(er)toge (et)c(etera) goet en(de) ginge /
xviii stuvers voe(r) den peter [gerekent] te betalen also saen als de voirs(creven) gebrued(ere)n /
of de ghene van hen dien dat toebehoirt de zoene voirs(creven) gecoren heeft /
te houden met vorw(er)den dat de voirs(creven) sculde(re)n zo lange zij tvoirs(creven) /
gelt onderhouden dairaf jairlicx zelen geven altijt na gelande /
vanden tide van x pe(n)ningen eenen ende desgelijcx zelen de v(er)lopende /
renten ende v(er)valle oic aen hen bliven staende te geliken renten ende /
laste Ende oft die outste zone de zoene kiest zo zal tvoirs(creven) gelt met /
allen den renten ende p(ro)fijten hem volgen Ende oft hij die veede /
kyest zo zelen die volgen den voirs(creven) sculde(re)n Ende of beide de voirs(creven) /
gebruede(re)n aflivich werden eer zij gedaecht wae(re)n oft eer de zoene /
gecoren wae(re) zo zal tvoirs(creven) gelt ende [metten] renten t(er) stont volgen den /
voirs(creven) wille(m)me hoe(re)n oem Item waert dat den voirs(creven) sculde(re)n geliefde /
tvoirs(creven) gelt metten co(m)me(r) te geven aleer de voirs(creven) zoene gecoren of bider /
aflivicheit der gebruede(re)n voirs(creven) gevesticht wordde zo zelen zij dat moege(n) /
stellen opten wissel der stad van loeven en(de) dan en saelt hen niet meer /
te laste staen en(de) sal dair bliven tot dat de voirs(creven) gebruede(re)n oft hoe(re) /
oem den voirs(creven) sculde(re)n verborgen wel ende loflic voe(r) scepen(en) van /
loeven hen dat weder te geven zo v(er)re de veede gecoren werdt /
met allen alsulken renten als van dier tijt voerts tot [dat] de kuese gedaen /
wordt tselve gelt renten soude den d(enier) x zonder vanden verlope /
e(n)niger co(m)mer te geven Ende hier af heeft geloeft de voirs(creven) willem /
vander koes den voirs(creven) vanden wuwe(re) en(de) wittebollen scadeloes /
tontheffen voerts zo hebben geloeft de voirs(creven) willem van butscho(r)e /
en(de) zijn zoen den voirs(creven) wittebolle vand(er) voirs(creven) geheelder so(m)men /
en(de) den voirs(creven) vanden wuwe(re) vanden xx pet(er)s der selver so(m)men /
scadeloes tontheffen beert m(er)cels dec(embris) p(ri)ma
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Jan van Beert
  • Jan Mercels
Add. 1 [Onder]
Type: betalingsbelofte + opdracht missen + zoenkruis
Date: 1458-12-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-06 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) willem stouten heeft geconsenteert den voirs(creven) willem(me) vand(er) /
koes en(de) de selve willem heeft geloeft den voetval vander voirs(creven) zoene(n) /
te doen bynnen (½) jae(re) naestcomen(de) en(de) hij willem koes heeft geloeft /
te vercrigen bynnen den selven tide tgebet van van iii(½)[c] cloeste(re)n ende /
te setten een cruce alsoet in gewoenliken [geliken] meest gewoenliken es /
zo v(er)re willem stouten derde d(aer)toe vercrijght eisd(em)/
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Jan van Beert
  • Jan Mercels
Add. 2 [V°121.1]
Type: belofte tot schadeloosstelling
Date: 1458-12-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-06 by Jos Jonckheer
Item de voirs(creven) willem vander koes heeft geloeft janne vanden wuwe(re) /
tsijnre maniss(e) in handen te stellen voe(r) hof ende he(re) alsulken erfrente(n) /
als hij willem op des voirs(creven) jans goede heeft om hem dair mede /
costeloes te houden vand(er) voirs(creven) geluften eisd(em)/
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Jan van Beert
  • Jan Mercels
Add. 3 [linkermarge en onder R°121.1 + add.1]
Type: kwitantie
Date: 1468-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-06 by Jos Jonckheer
Matheeus stouten? /
ten bizijne en(de) met /
(con)sente willems /
stouten zij(n)s eens /
heeft hem bekend /
van all desen v(er)nueght /
te wesen en(de) /
dat hem de/
p(ri)ncipale pe(n)ni(n)ge /
va(n) des(er) gegeve(n) /
hebben te wete(n) /
de xv pet(er)s /
d(aer)af van ja(n)ne /
vanden wuwe(re) en(de) dande(re) xx pet(er)s vand(er) [de] weduwen willems wilen va(n) buetschore consente(re)nde /
d(aer)om de voirs(creven) matheeus de zoene en(de) gelo[u]ften voirsc(even) te nyeut te doen en(de) ta(n)nuhile(re)n cor(am) /
lye(ming)en tymple m(er)c(el)s xxvi a(n)no lxvii/
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens , Dieter Peeters , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Jacop Uten Lyeminghen
  • Wouter vanden Tymple
Last update: 2012-09-14 by Sabrina Keyaerts