SAL7752, Act: R°219.4 (1116 of 1440)
Search Act
previous | next
Act R°219.4  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2012-09-20 by Jos Jonckheer
Cu(m) (con)di(ci)o(n)e dat zij hen h(ier)mede behulpen selen moege(n) dat /
zij gelost en(de) costeloes gehoude(n) werden va(n) ii ryd(er)s lijfrente(n) /
dair voe(r) zij gesproken en(de) v(er)antw(er)t hebbe(n) met scepen(en) /
brieve(n) va(n) loeven aen katlinen en(de) magdalene(n) dochte(re)n /
henrix wilen va(n) meensele en(de) die voirmaels arnd /
wilen vande(n) wate(re) die d(er) voirs(creven) lijsbette(n) getruwt hadde /
alse p(ri)ncipail en(de) zeke(re) zijn borgen den selve(n) gesuste(re)n hadde(n) /
[bekend] sculdich wae(re)n en(de) dat zij en(de) elc van hen vandes /
voirs(creven) es scadeloes ge ontslegen w(er)den alst hen gelieft /
en(de) [dat zij] desgelijx oic aen ja(n)ne wat(er)ma(n) va(n) vynckenbosch /
die oic [voe(r) de] voirs(creven) lijfrente borge steet costeloes gehoude(n) /
w(er)den [vande(n) scoutbrieve] die zij hem nu onlangs mids d(er) selv(er) borchtocht /
bekend hebben en(de) niet voird(er) cor(am) eisd(em)/
ContributorsInge Moris , Paul Peeters , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2012-09-20 by Sabrina Keyaerts