SAL7752, Act: V°18.1 (132 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°18.1  
Act
Type: verzoek, uitspraak in geschil
Date: 1458-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by 
Jacelet begge dabremez/
Item also als henrick de jachelet mids brieven der stad van loeven ten v(er)suecke/
lanceloots le begge ende wouters van vertrijcke beleidt tot den goeden henricx/
dabremez ende ten vervolghe desselfs henrix dabremez uut ocsuyne van/
xv mudden corens ende i g(ri)pe die de voirs(creven) jachelet van pechtingen sculd(ich)/
zijn soude te p(er)weiz gehouden es aldair tusschen de voirs(creven) p(ar)tien geschill/
op v(er)staen was den voirs(creven) jachelet hier te recht gebracht te worden of/
te v(er)borgen dat hij te rechte comen soude So sijn de voirs(creven) dabremez ter/
eenre zijden en(de) pet(er) van assche ende wout(er) van houdgaerd(en) voer den voirs(creven)/
jachelet alhier absent zijnde ten bywesen smeyers van p(er)weiz in tegewoir/
dicheid quintens cokeroul burg(er)meest(er)s eensgewoirden inder manie(re)n/
hier na volgen(de) Te weten dat de voirs(creven) dabremez vanden tide dat de voirs(creven)/
jachelet te p(er)weiz gehouden es geweest den vroentene(r) aldair cuelen sal/
ende desgelijx den selven meye(r) contente(re)n van eenen daghe ende de voirs(creven)/
jachelet sal t(er) stont ontslagen ende geslaect sijn Den welken de voirs(creven)/
pet(er) ende wout(er) geloeft hebben te vervaen ende tot den rechte alhier te leve(re)n/
van en dijsdaghe naestcomen(de) ov(er) viii daghe te mistide om aldair tegen den vors(creven)/
dabremez rechts te plegen vand(er) zaken voerg(enoemt) zonder argelist ende peter heeft/
geloeft wout(ere)n dairaf scadeloes tontheffen ende van allen coste schaden ende/
laste in dien gelijc de voirs(creven) wout(er) dien tsijnre eed sal dorven houden(e)/
tontslaen pryke(re) das julii xv
Contributors
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Jan de Prijkere
  • Arnoldus Das
Last update: 2012-09-04 by Sabrina Keyaerts