SAL7752, Act: V°20.3 (147 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°20.3  
Act
Type: schuldbekentenis
Date: 1458-07-17
LanguageLatinum

Transcription

2023-11-15 by myriam bols
It(em) joh(ann)es d(i)c(t)us bruyne lathomus joh(ann)es vanden berghe pistor/
jacobus meest(er)ken lathomus ka(thari)[na] eius uxor [soror] rel(i)c(t)a henrici/
q(uo)nd(am) herwouters joh(ann)es henricus et nycholaus spynnoer filii/
nycholai quond(am) spynnoer recog(noverunt) ind(ivisim) egidio d(i)c(t)o ts(er)neels/
factori luc(er)nar(um) et petro de ned(er)hem sportifici mille/
aur(eos) ryd(er)s mo(ne)[te] (et)c(etera) bon(os) (et) leg(ales) pens(ionis) ad mo(nitionem) vel alt(erius)/
p(er)sol(vendos) quol(ibet) ass(ecutu)[m] t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] P(re)t(er)ea fa(mu)[los] (con)d(uctos) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jan de Prijkere
  • Arnoldus Das
Add. 1 [onder en rechtermarge]
Type: bijkomende bepaling, beperking draagwijdte schuldbekentenis
Date: 1458-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-15 by myriam bols
Met des(er) brieve en salmen niet voerd(er) wercken dan op der voirs(creven) p(er)sonen goede so v(er)re die/
hen v(er)storven moegen zijn van barbelen wilen vander lynden nat(uer)lic docht(er) h(ere)n arnts wile(n)/
[vand(er) lynden priest(er)s]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-10-31 by Sabrina Keyaerts