SAL7752, Act: V°220.2 (1118 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°220.2  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2012-09-20 by Jos Jonckheer
Item lijsbeth coels weduwe arnds wilen vand(en) wate(re) nu wettige huysvrouwe /
jans vand(er) voert woenend(en) teyndhout bij gheele heeft geloefft ja(n)ne willems /
ende cleme(n)cie(n) zijnre huysvrouwe(n) xxii stuv(er)s te s(in)[te] jansmesse naesctcomend(e) /
te betale(n) bij also dat clemencie op hoir boeck swe(re)n sal hoir die /
schout noch uutstaende zo verre de voirs(creven) lijsbeth des begheert Act(um) cor(am) /
qui(n)tino coker(oul) burgim(a)g(ist)ro fe(r)ia sexta febr(uarii) xxiii a(nn)[o] lviii/
ContributorsInge Moris , Paul Peeters , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2012-09-20 by Sabrina Keyaerts