SAL7752, Act: V°82.1 (520 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°82.1  
Act
Type: schuldbekentenis
Date: 1458-10-20
LanguageLatinum

Transcription

2019-06-16 by 
latinum
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Lodewijck Roelofs
  • Arnoldus Coelen
Add. 1 [onder]
Type: bijkomende bepaling, regeling in geval van overlijden
Date: 1458-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-16 by 
It(em) desen brief heeft bekend de voirs(creven) ja(n)nes die op wech es/
te rome w(er)t te trecken talsulker meyni(n)gen oft hij aflivich/
worde den brief hier wezende datmen dan dien den/
voirs(creven) wille(m)me zijnen brued(er) sal laten volgen om d(aer)mede/
te trecken en(de) te behouden alle de goede beide have en(de) erve/
acht(er) den selven jannese blivende zo wair die gelegen/
zijn mair janne levende sal hij altijt desen schoutbrief/
themw(er)t moegen nemen oft doen a(n)nichile(re)n en(de) willem/
sal hem d(aer) mede moegen doen leyden als hij wilt opte/
condicie voirscr(even) en(de) d(aer) mede de goede rege(re)n inden name/
zijns brued(er)s zo lange als hij buyten lants es oft de/
brieve niet gehaelt en oft heeft eisd(em)
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Lodewijck Roelofs
  • Arnoldus Coelen
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts