SAL7754, Act: R°10.4-V°10.1 (44 of 787)
Search Act
previous | next
Act R°10.4-V°10.1  
Act
Date: 1460-07-01

Transcription

2022-11-17 by Kris Groffen
Item na dat henrick van wailhain die voer meye(re) en(de) scepen(en)/
van loven(e) zeke(re) scepen(en) brieve van pechtingen op janne willems/
vetwarier gevo(n)nist hadde ter eenre zijden en(de) de vors(creven) jan/
t(er) ande(re) gehoert zijn geweest bijden raide vander stad ende/
zunderlinghe dat de vors(creven) henrick versocht heeft dat hem de vors(creven)/
jan voldede van zinen scepen(en) brieven oft dairaff hem te rechte/
quame voer meye(re) ende scepen(en) van loven(e) (et)c(etera) Soe es bijd(er) stad/
ov(er)dragen en(de) den p(ar)tien uutgesproken dat zij nad(er) noenen bij/
een gaen om te verliken oft zij konnen en(de) en d es dies niet/
dat zij hen zonder vertreck te rechte vuegen voe(r) meye(re) en(de)/
scepen(en) vors(creven) Ende want na rechte de vors(creven) henrick den vors(creven)
//
janne zoude moegen doen houden soe heeft de vors(creven) jan die vast en(de)/
zeker in desen genoech es toegeseeght uuter stad niet te trecken mair/
hem te rechte te neyghen tot dat de sake met den rechte oft mi(n)lic/
beslicht zij cor(am) pynnoc cok(eroel) burgim(a)g(ist)ris (et) alijs in c(on)silio sdijsd(aighs)/
julii p(ri)ma
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator