SAL7754, Act: R°37.1 (103 of 785)
Search Act
previous | next
Act R°37.1  
Act
Date: 1460-07-29

Transcription

2022-10-20 by Kris Groffen
It(em) alzoe als ten vervolge pet(er)s egnoys ons ingeseten poirt(er)s/
der stad van loeven die voe(r) tvoldoen van zinen wettigen/
sculden en(de) gebreke hem and(er)wile voe(r) scepen(en) va(n) loeven(e)/
bekend by henricken de hertoghe tot desselfs henricks/
shertogen goeden beleidt es gescreve(n) es geweest met/
brieve(n) d(er) stad van loeven den meye(re) va(n) opvelpe oft zinen/
stadhelde(re) te bedwingen den voirs(creven) henricken shertoghen/
dat hij zijn hande en(de) alle ongebruyck dede va(n) zo(m)migen/
d(er) voirs(creven) goeden ond(er) v [hem] gelegen gelijc die h(ier)na bescr(even) stae(n)/
Te weten ierst va(n) eene(n) wynhove geheten raetshove(n)hof/
houden(de) v dach(mael) oft d(air)omtrint gelegen topvelpe neve(n)/
de goede arnds smeyers It(em) van ii dach(mael) lands gelege(n)/
ald(air) neven de goede svoirs(creven) arnds smeyers It(em) va(n) eene(n)/
dach(mael) lands gelege(n) aldair acht(er) heylberchs hof It(em) va(n)/
eene(n) dach(mael) lands gelegen ald(air) inde mee(re) neve(n) de/
goede jans mu(n)ters En(de) dat hij den voirs(creven) pete(re)n/
egnoy de selve goede voe(r) zijn voirs(creven) wettige gebreke/
peislic dede volgen en(de) gebruycken ind(er) manie(re)n onse[de voirs(creven)]/
brieve begrepen Bij alsoe oft de voirs(creven) henr(ick) tsh(er)togen/
hem d(air)toe e(n)nichs rechts v(er)mete(n) wilde oft and(er)s yet/
allege(re)n dat hij des op en sat(er)dage lestleden alh(ier) voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) tegen den voirs(creven) geleidden te rechte q(ua)me/
Welken dach mids onleden inden rechte en(de) [v(er)strikene] op heden diende/
ald(air) de voirs(creven) henr(ick) tsh(er)togen noch nyema(nt) va(n) zine(n) weghe(n)/
tegen den voirs(creven) beleidden die alt(oes) (com)pareerde en(de) trecht v(er)sochte/
te rechte en qua(m) noch behoirlike onschout en dede So es/
tvo(n)niss(e) d(er) scep(enen) va(n) loeven t(er) maniss(en) smeyers d(air)af gegaen zo/
v(er)re des voirs(creven) geleidden wed(er)partie niet en quame smeyers/
en(de) t(er) scepen(en) ostane alh(ier) gelijc hij en dede datme(n) dan den /
selve(n) geleidden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in zine(n) bel(eidde)/
alsoe v(er)re alst nog voe(r) scepen(en) comen es cor(am) scab(inis) in/
scampno sdijsd(aighs) xxxix dage in julio
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator