SAL7754, Act: V°129.4 (301 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°129.4  
Act
Date: 1460-11-10

Transcription

2022-10-27 by Kris Groffen
Item wouter lambrechts scrijnmake(r) heeft geloeft gielise vanden/
zande drie pet(er)s en(de) een oert xviii stuv(er)s voe(r) den pet(er) eene(n) pet(er)/
dairaff ts(in)t andriesmisse naestcomen(de) den ande(re)n te derthienmesse/
dair na ende den derden pet(er) metten oert pet(er)s te liechmesse/
dairna Met condicien en oft hij dyerste paye niet en betaelt/
bynnen viii daghen na den dach van betalingen dat dan de vors(creven)/
schout all gevallen zal sijn coker(oul) burg(imagistr)[o] no(vembris) x
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator