SAL7754, Act: V°138.4 (318 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°138.4  
Act
Date: 1460-11-12

Transcription

2022-10-27 by Kris Groffen
It(em) de vors(creven) gielijs heeft de vors(creven) vi rijnsch gulden(en) alh(ier) ond(er) scepen(en)/
gesett want zij aen hem beslagen wa(r)en van rase coulon voe(r) schult/
die raes cou hij der vors(creven) lijsbetten eyschen(de) was es om die gegeve(n)/
te worden met consente vander stad den vors(creven) p(er)sonen eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator