SAL7754, Act: V°31.2 (95 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°31.2  
Act
Date: 1460-07-21

Transcription

2022-10-19 by Kris Groffen
It(em) de vors(creven) wyn heeft ov(er)gegeve(n) zo verre lodewijck de hane zijn/
zwag(er) e(n)nich recht van pechtingen inde voirs(creven) goede yessche mids d(er)/
pechtingen die zijn zweg(er) svors(creven) wynnen moeder gedaen heeft tegen/
den vors(creven) geldolve vanden vors(creven) goeden voe(r) scepen(en) van loven(e) en(de) den vors(creven)/
geldolven dair voe(r) pramen oft aenspreken wilde dat dan den/
vors(creven) geldolve noch lambrechten tvors(creven) uutgeven dair aen niet te hynde(r)/
noch tonstaden comen en sal eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator