SAL7755, Akte: V°10.1 (19 van 1011)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°10.1  
Act
Datum: 1461-07-04

Transcriptie

2019-01-07 door Robert CORNU
It(em) van alsulken tween francken of vranckrijcksche mottoene alse/
jan de naen geheten de wiggele(re) vleeschouwe(r) ander wile ind(er) stad/
van parijs zeyde geleent te hebben vrancken willemaer nut(er)tijt/
rentmeest(er) der stad van loeven(en) en(de) oic van twee crone(n) die de/
voirs(creven) jan zeyde gedaen te hebben zeke(re)n gesellen die tsijnre bede(n)/
met hem ghingen uuter mu(n)ten en(de) hue(re)n wercke ten ocsuyne/
vanden voirs(creven) vrancken d(aer)af de zelve jan vanden voirs(creven) vrancke(n)/
betalinge begheerde ende of de zelve vrancke daer tegen zegge(n)/
woude zo waire hij des kuene te houden tzijnre eed D(aer)op de voirs(creven)/
vrancke na langh verhail en(de) reden(en) tzijnre onschout dienen(de)/
zine(n) eed boed dat hij den voirs(creven) janne d(aer)af niet sculdich en was/
maer zeide dat hij de voirs(creven) twee francken vanden voirs(creven) janne/
ontfaen hadde om die desselfs jans moede(r) te loeven te drage(n)/
en(de) dat hij huer die wel hadde betaelt na den last die hij/
d(aer)af van janne hadde en(de) dies boed hij zine(n) eed en(de) dat hij/
vanden voirs(creven) tween crone(n) den zelve(n) janne gheen beheet gedaen/
en hadde noch d(aer)af niet en hadde geweten noch sculdich/
en ware bynne(n) alden tide dat hij van parijs comen ware/
des nu omtrint xl jaer was tot welken eede en(de) onschoude/
de voirs(creven) vrancke by consente oic der voirs(creven) zijnre p(ar)tien geadmitteert/
wairt en(de) dien volquam cora(m) lyemi(n)gen burgim(a)g(ist)ro et aliis/
de consilio sabbato julii iiii
Nagekeken doorChris Picard
ModeratorChris Picard
Laatste update:: 2017-03-21 door Jos Jonckheer