SAL7755, Act: V°18.5-R°19.1 (39 of 1011)
Search Act
previous | next
Act V°18.5-R°19.1  
Act
Date: 1461-07-13

Transcription

2019-03-19 by Robert CORNU
It(em) de voirs(creven) ii geluften zijn gedaen voe(r) dafq(uij)tinge van enen/
ryder lijfpensien dien de voirs(creven) wilen jan arnds sculd(ig) was/
met scepen(en) brieve(n) van loeven d(er) voirs(creven) lijsbetten vand(er) schue(re)n/
tot heuren live te weten die voirs(creven) x ryd(er)s voe(r) tprincipael/
gelt en(de) dander v(½) ryd(er)s voe(r) verlopene rente en(de) den/
cost vanden beleide en(de) and(er)s d(aer)op gedaen bider voirs(creven) marien
//
moeder der voirs(creven) lijsbetten Ende es d(aer)om bevorwerdt dat de/
voirs(creven) lijsbeth de voirs(creven) hoe(r) yerste scepen(en) brieve en(de) dbeleid/
d(aer)op gedaen behouden sal in hoe(r)s macht tot dat beide/
de voirs(creven) geluften voldaen zijn om heure d(aer)mede ofs behoeft/
tot voldoene der selv(er) en(de) oic tot betalingen van i(½) ryders/
voe(r) den pacht vand(en) voirs(creven) jae(re) [tide] dat de voirs(creven) x ryd(er)s/
uutstaen te moegen behelpen ende dit al voldaen/
zijnde so selen de voirs(creven) lijftochtbrieve d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
volgen met den beleide d(aer)mede gedaen maer of de/
voirs(creven) lijsbeth bynne(n) den voirs(creven) tide storve so soud te/
weten van kersmisse naestc(omende) over een jaer storve so/
souden de voirs(creven) x ryders quijt sijn en(de) oic de pacht/
voirsc(reven) i(½) ryd(er) geloeft voe(r) den pacht so v(er)re dien na/
uutwisen der yerst(er) lijftochtbrieve(n) niet vgevallen en/
wae(r) eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-21 by Jos Jonckheer