SAL7759, Act: R°10.3 (26 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°10.3  
Act
Date: 1469-07-06

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) also ten vervolghe jans wilts s(in)te pet(er)smans te loeven gescoeven es/
geweest den scouth(eit) van lyere oft zijnen stadhuld(er) dat hij den selven/
s(in)te pet(er)sman(ne) ov(er)gave en(de) liete volgen xvi vate bier die hij te hemw(er)t/
genomen en(de) den selve(n) s(in)te pet(er)sman(ne) afgepandt hadde En(de) hadde hij den/
selven s(in)te pet(er)sman(ne) yet willen eyschen dat hij des op heden te mistide/
alhier tegen hem voe(r) meye(r) en(de) s(in)te pet(er)sman(ne) te rechte comen quame (et)c(etera)/
So heeft hem de selve s(in)te pet(er)sman op heden te rechte doen p(rese)nte(re)n/
daer de vors(creven) scouth(eit) niet tegen comen en es noch onschout gesonde(n)/
en heeft Cor(am) homi(n)ib(us) s(anc)ti petri in scampno sdonred(aichs) julii vi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt